TEAMS

TEAMS

Pod tímto odkazem je návod na přihlášení do aplikace TEAMS, která je součástí distanční výuky na škole. Jak bylo avizováno, do 16. 10. 2020 budou rozeslány přístupové údaje pro zatím nepřihlášené žáky prostřednictvím EŽK. Děkujeme za spolupráci.

Uzavření školy

Uzavření školy

Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 o přijetí krizového opatření je od 14. 10. do 1. 11. 2020 zakázána osobní přítomnost žáků na vyučování. Pokyny k distanční výuce obdrží žáci a zákonní zástupci prostřednictvím EŽK.

Informace k distanční výuce 14. – 23. 10. 2020


První stupeň


• do pátku 16. 10. budou prostřednictvím systému Bakaláři zadány pokyny k výuce ČJ a M,
• v pondělí 19. 10. a ve středu 21. 10. pokyny k výuce ČJ, M, AJ.

Děkujeme všem rodičům za vstřícnost a spolupráci. V průběhu tohoto období budou v EŽK k dispozici pokyny a přihlašovací údaje do systému Microsoft TEAMS, abychom mohli v průběhu týdne před prázdninami zkusit realizovat online setkání.


Druhý stupeň


V průběhu aktuálního týdne budou doplněny pokyny a práce pro zbývající ročníky – pro 6. a 8. třídy v předmětech český jazyk, matematika a anglický jazyk. V týdnu od 19. do 23. 10. budou v pondělí pro všechny třídy druhého stupně zveřejněny informace o výuce a práci v předmětech ČJ, M, Aj, Nj/Rj, v úterý pak D, Z, Fy, Pp, Ch.

Během týdne před prázdninami bychom rádi začali zkušební online výuku prostřednictvím TEAMS. Žákům, kteří se nepřihlásili ve škole, budou poslány přihlašovací údaje prostřednictvím EŽK. Online výuka však bude zkušební, u vybraných vyučujících a ve vybraných předmětech. V případě prodloužení zákazu osobní přítomnosti žáků ve školách bychom od 2. 11. rozjeli online výuku naplno.

Další informace


V případě technických problémů s online připojením a na základě ankety budou ve vestibulu školy připravena třídní úložiště a materiály vám poskytne paní vrátná. Stále bohužel čekáme na finanční prostředky a nabídky počítačového vybavení, které bychom mohli dle potřeby zapůjčit svým žákům.

Upozorňujeme, že v případě nedodání práce dle požadavků vyučujícího je nutná omluvenka zákonného zástupce žáka. Viz školský zákon a školní řád. V případě zkušební výuky online budeme do prázdnin v tomto ohledu shovívaví.


Jídelna bude pro žáky školy, kteří jsou na distanční výuce, v provozu. Zařízení školního stravování je považováno za provozovnu, která neslouží veřejnosti a žáci na oběd přijít mohou. Vzhledem k tomu, že nečekáme velký zájem, budou obědy dětem odhlášeny, v případě zájmu bude nutné žáka v době uzavření školy na oběd přihlásit. K dnešnímu dni předpokládáme otevření jídelny od 19. 10. 2020. Oběd se bude moci vyzvednout i s sebou (pouze však v jednorázových obalech).

Vážení rodiče, ještě jednou se omlouváme za nepohodlí související se vzděláním dětí a děkujeme za vzájemnou spolupráci. Bez ní to bohužel nejde. Jsme si vědomi úskalí distanční výuky a neustále přemýšlíme o smysluplnosti zadávaných úkolů, aby efektivita vzdělávání byla co největší.

Mimořádná opatření

Mimořádná opatření

Nové organizační záležitosti v souvislosti s epidemiologickou situací a mimořádnými organizačními opatřeními:

Mateřská škola je uzavřena. Z personálních a organizačních důvodů rozhodl ředitel školy dne 9. 10. 2020 po dohodě se zřizovatelem o prodloužení uzavření MŠ do 16. 10. 2020! Zákonní zástupci předloží po nástupu dítěte do mateřské školy čestné prohlášení. Bude též k dispozici v budově školky.

Školní jídelna nebude v provozu do pátku 16. 10. – náhradní strava je zajištěna pro žáky od úterý 13. 10. 2020 ve formě studeného balíčku, tuto stravu je možné odhlásit vždy nejpozději den předem na sekretariátu školy (326 201 911), kancelář jídelny je mimo provoz (o nabídce budeme informovat pod tímto průběžně aktualizovaným článkem).

Od 12. 10. do 25. 10. 2020 se na prvním stupni vracíme k rozvrhu hodin bez plavání, jiná opatření nejsou, školní družina je ve stávajícím režimu.

Na druhém stupni je zakázána osobní přítomnost na vyučování pro žáky sedmého a devátého ročníku v týdnu od 12. 10. 2020, pro žáky šestého a osmého ročníku od 19. 10. 2020, v době osobní přítomnosti bude vyučování podle rozvrhu (pouze v týdnu od 12. 10. do 16. 10. bude konec vyučování nejpozději v 13.30 z důvodu mimořádné situace v jídelně, ze stejného důvodu mají žáci na distanční výuce odhlášenou stravu).

V době osobní nepřítomnosti budou žáci vzděláváni distanční formou – žákům bude vždy v dané pondělí zadána týdenní práce (bez předmětů výchovného zaměření) – práce bude zadána na nástěnku v systému Bakaláři, žáci si sami rozvrhnou na týden danou práci (z technických důvodů zatím nebude využita aplikace Microsoft TEAMS). Případná zadaná práce je povinná (v případě nesplnění bude vyžadována omluva od zákonných zástupců).

Omlouváme se za komplikace. Děkujeme za pochopení v době mimořádných opatření.

Jídelníček – ÚTERÝ 13. 10. 2020 – šunková bageta

Vzhledem k nejasné situaci ve školství jsou studené balíčky od středy do pátku zrušeny.

Aktualizováno 12. 10. 2020.

Pasování

Pasování

Ve středu 7. 10. 2020 jsme uspořádali pro žáky druhých tříd Pasování na čtenáře. Z důvodu uzavření škol v minulém školním roce byla tato tradiční akce Knihovny města Mladá Boleslav pro prvňáčky zrušena. Ani mladoboleslavská knihovna a ani my jsme se s tím nechtěli smířit, a tak jsme společně připravili tuto akci na začátku nového školního roku. Knihovna nám poskytla odměnu pro naše druháky v podobě knihy a připravené průkazky a ve slavnostním duchu mohlo pasování na čtenáře začít. Žáci a žákyně svoji četbou poskytli králi důkaz, že číst umějí, a mohli se tak stát rytířem čtenářského řádu.

Jídelna mimo provoz

Jídelna mimo provoz

Z důvodu nařízené karantény zaměstnanců školní jídelny Vám musíme oznámit, že školní jídelna od 7. (středy) do 12. října (pondělí) 2020 nevaří. Náhradní strava nebude zajištěna. Prosíme, aby rodiče vybavili své děti dostatečným množstvím svačiny (především u družinových dětí). Z tohoto důvodu bude po dohodě se zřizovatelem školy zkráceno vyučování do 13.30 hodin. Od sedmé vyučovací hodiny je vyučování v uvedené dny zrušeno.