Poslední výzva

Poslední výzva

Vážení rodiče, milí žáci,

tento týden uzavíráme školní výzvy – soutěž nejen o originální odznak, ale i o školní odměnu. Poslední výzvu jsme pojali jako poděkování všem, kteří se podílejí nebo podíleli na zvládnutí pandemie, především zdravotníkům. Budeme rádi, když se této výzvy zúčastníte, třebaže jste předchozí školní výzvy neplnili. Tentokrát se nic nefotí ani nenatáčí, žáci mohou do školy přinášet hotové “výrobky” dle své fantazie. Výzva je tentokrát prodloužena o týden na celých čtrnáct dní. Děkujeme za vaši případnou účast.

Provoz školy od 3. 5. 2021

Provoz školy od 3. 5. 2021

Vážení rodiče,

přinášíme informace k provozu školy od 3. 5. 2021.

Na základě mimořádných opatření MZ ČR je provoz školy omezen níže uvedeným způsobem.

Základní škola

První stupeň – rotační výuka – třídy po týdnu střídají prezenční a distanční výuku:

 • v sudém týdnu prezenčně ve škole 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 4.A, 5.C, ostatní distančně
 • v lichém týdnu prezenčně ve škole 1.A, 1.B, 1.C, 3.C, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B, ostatní distančně

Druhý stupeň – rotační výuka – třídy po týdnu střídají prezenční a distanční výuku:

 • v sudém týdnu (od 3. 5. 2021) prezenčně ve škole 6.A, 6.B, 6.C, 8.A, 8.B, 8.C, 8.D, ostatní distančně
 • v lichém týdnu (od 10. 5. 2021) prezenčně ve škole 7.A, 7.B, 7.C, 9.A, 9.B, 9.C, ostatní distančně

Výuka na dálku bude v týdnu od 3. do 7. 5. 2021 vedena v devátých třídách vzhledem k přijímacím zkouškám na střední školu pouze formou samostudia.

Děti jsou ve škole v rouškách, vyučující v respirátorech.

Rozvrhy jsou uvedeny v EŽK a na následujících odkazech zdezde. Zeleně jsou uvedeny hodiny ve škole, červeně on-line a bíle hodiny doplňujícího samostudia pro zápis do třídní knihy.

Rozvrhy byly upraveny tak, aby bylo eliminováno odpolední vyučování, což by v případě běžného chodu prezenční výuky všech tříd a při zajištění vnitřních prostor pro tělesnou výchovu nebylo možné. Dále byly optimalizovány skupiny pro výuku cizího jazyka, aby bylo dodrženo stejné složení tříd. Není povolen zpěv, sportovní činnosti jsou během tělesné výchovy povoleny ve venkovních prostorách bez nutnosti ochrany nosu a úst.

Upozorňujeme, že vzhledem k dodržení homogenity tříd se mohou žáci na obědě zdržet, nebude také dětem umožněno čekání ve vestibulu.

Přístup do školy

 • ranní družina hlavním vchodem
 • žáci prvního stupně sraz v třídních skupinkách před školou nejpozději v 07.45 hod.
 • žáci druhého stupně sraz v třídních skupinkách na hřišti školy – vstup do areálu podél tělocvičny

Testování žáků

Dle mimořádného opatření MZ ČR je umožněna přítomnost žáka v prezenční výuce, pokud podstoupil vyšetření prostřednictvím neinvazivního antigenního testu na SARS-CoV-2. Testování bude provedeno samostatným odběrem vždy v pondělí (u žáka prvního stupně) a vždy v pondělí a čtvrtek (u žáka druhého stupně) na začátku vyučování. Případně jiný den v týdnu při prvním příchodu do školy. Přítomnost rodičů je umožněna u žáků 1. – 3. ročníku každé pondělí v jídelně. Prosíme rodiče, aby se řídili pokyny třídních učitelů. Žák se netestuje v případě laboratorně potvrzeného prodělaného onemocnění – od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní (nutné doložit), a v případě negativního výsledku POC nebo PCR testu (není starší 48 hodin) provedeného poskytovatelem zdravotnických služeb.

Škola nemá povinnost vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáka pro účely doložení ve službách (kadeřnictví apod.) nebo pro účely amatérského sportu. Klient nebo sportovec (nebo jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

Bližší informace na speciálním webu testovani.edu.cz. Informace o postupu při testování zde.

Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování. Důsledkem neúčasti je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání podle zákona.

Školní družina

Provoz školní družiny pro žáky 1. – 3. ročníku zajištěn od 06.00 do 17.00 hodin, pouze ve dnech testování žáků (tj. v pondělí) je umožněn vstup pouze do 07.15 hodin. Školáček zatím nejezdí.

Mateřská škola

Od 3. 5. 2021 je možná přítomnost všech dětí (bez testování a bez roušek), bližší informace poskytne vedoucí učitelka Radmila Hyková.

Školní jídelna

Obědy jsou žákům v průběhu distanční výuky automaticky odhlášeny. V případě zájmu o oběd sebou je možné si oběd přihlásit. V době prezenční výuky mají žáci oběd přihlášený.

Tzv. určená škola – pouze pro žáky naší školy

Částečnou náhradou za tzv. určené školy je od 12. 4. 2021 je umožněna osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníci vybraných profesí. V případě potřeby kontaktujte vedení školy.

Ve škole jsou dodržována hygienická opatření. Rádi dětem pomůžeme a poradíme, nezodpovídáme však za dodržování předepsaných opatření mimo areál a vzdělávací činnost.

Děkujeme všem rodičům i žákům za spolupráci v této nelehké době.

Za vedení školy Ing. Tomáš Suchý, ředitel školy

Výsledky zápisu na ZŠ

Výsledky zápisu na ZŠ

Oznámení rozhodnutí ve správním řízení – přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022 v základní škole, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace se otevře zde v příloze. Děkujeme všem za zájem o naši školu.

Připomínáme rodičům, že v případě neuzavřeného zápisu požadujeme patřičné podklady (tj. v případě odkladu doporučující vyjádření poradenského zařízení a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa).

Rozhodnutí o přijetí bude v písemné podobě k dispozici na třídní informativní schůzce 9. 6. 2021 od 15.30 hodin. V případě, že nebude možné schůzku realizovat s osobní přítomností, budou na webu školy upřesněny informace, jakým způsobem budou rodiče kontaktováni.

Rozhodnutí o odkladu budeme posílat prostřednictvím poštovních služeb.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Sportovka

Sportovka

Nábor do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy pro žáky současných pátých tříd se uskuteční na přelomu května a června 2021. Z důvodu současných opatření zatím není stanoven přesný termín (zveřejněn bude zde v předstihu, jakmile budeme mít přesné informace).

Informace ke sportovní třídě naleznete zde, k náboru na přiloženém plakátu. Na procházku školou se můžete vydat zde.

Informace a přihlášky pro žáky z jiných škol na e-mailu lukas.krejcik@6zsmb.cz.

Těšíme se na vás.

Výuka tematicky

Výuka tematicky

Ve dnech 22. – 27. 4. 2021 (čtvrtek, pátek, pondělí a úterý) budou mít žáci 6. – 8. ročníku on-line výuku zaměřenou tematicky. Od 9.00 do 11.00 hodin budou mít připraveny různé aktivity. Bližší informace naleznou ve svých TEAMS.

Ve stejné dny budou umožněny skupinové konzultace k přijímacím zkouškám pro přihlášené žáky devátých tříd.

Provoz školy od 3. 5. 2021

Provoz školy od 12. 4. 2021

Informace k provozu školy od 12. 4. 2021

Na základě mimořádných opatření MZ ČR je provoz školy omezen níže uvedeným způsobem. Bohužel nás nastavená opatření netěší a působí nám organizační komplikace v chodu školy, budeme se však snažit, abychom dál realizovali smysluplnou výuku našich žáků.

Základní škola

První stupeň – rotační výuka – třídy po týdnu střídají prezenční a distanční výuku:

 • od 12. 4. 2021 prezenčně 1.A, 1.B, 1.C, 3.C, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B, ostatní distančně,
 • od 19. 4. 2021 prezenčně 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 4.A, 5.C. ostatní distančně,
 • děti jsou ve škole v rouškách, vyučující v respirátorech,
 • rozvrhy hodin zůstávají při distanční výuce stejné, rozvrhy pro první stupeň jsou uvedeny v EŽK a na následujících odkazech zdezde.

Upozorňujeme, že vzhledem k dodržení homogenity tříd se mohou žáci na obědě zdržet, nebude také dětem umožněno čekání ve vestibulu.
V současné době řešíme umožnění skupinových konzultací pro žáky 9. ročníku v souvislosti s přípravou na přijímací zkoušky na střední školy.

Přístup do školy

 • ranní školní družina – hlavní vchod
 • žáci 1. – 3. ročníku sraz v třídních skupinkách na hřišti školy – vstup do areálu podél tělocvičny
 • žáci 4. – 5. ročníku sraz v třídních skupinkách před školou nejpozději v 07.45 hod.

Testování žáků

Dle mimořádného opatření MZ ČR je umožněna přítomnost žáka v prezenční výuce, pokud podstoupil vyšetření prostřednictvím neinvazivního antigenního testu na SARS-CoV-2. Testování bude provedeno samostatným odběrem vždy v pondělí a čtvrtek na začátku vyučování. Přítomnost rodičů je umožněna u žáků 1. – 3. ročníku. Prosíme rodiče, aby se řídili pokyny třídních učitelů. Žák se netestuje v případě laboratorně potvrzeného prodělaného onemocnění – od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní (nutné doložit), a v případě negativního výsledku POC nebo PCR testu (není starší 48 hodin) provedeného poskytovatelem zdravotnických služeb.

Bližší informace na speciálním webu testovani.edu.cz. Informace o postupu při testování zde. Odkaz na instruktážní video zde.

Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování. Důsledkem neúčasti je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání podle zákona. Je ovšem vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin online, využití individuální konzultace – dle domluvy s třídním učitelem.

Školní družina

Provoz školní družiny pro žáky 1. – 3. ročníku zajištěn od 06.00 do 17.00 hodin, pouze ve dnech testování žáků (tj. v pondělí a čtvrtek) je umožněn vstup pouze do 07.15 hodin. Školáček nejezdí.

Mateřská škola

Od 12. 4. 2021 jsou přítomni pouze předškoláci (s testováním a bez roušek), bližší informace poskytne vedoucí učitelka Radmila Hyková.

Školní jídelna

Obědy jsou žákům v průběhu distanční výuky automaticky odhlášeny. V případě zájmu o oběd sebou je možné si oběd přihlásit. V době prezenční výuky mají žáci oběd přihlášený.

Částečnou náhradou za tzv. určené školy je od 12. 4. 2021 je umožněna osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníci vybraných profesí. V případě potřeby kontaktujte vedení školy.

Děkujeme všem rodičům i žákům za spolupráci v této nelehké době.

Za vedení školy Ing. Tomáš Suchý, ředitel školy