Nabídka

Nabídka

ZŠ a MŠ Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 přijme od 1. 9. 2021 na částečný (případně plný) úvazek nápaditého/nápaditou a kreativního/kreativní UČITELE/UČITELKU hudební výchovy. Vlastní učebna pro tvůrčí aktivity k dispozici. Kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících.

Bližší informace na telefonu 326 201 913, nebo pište na info6zs@6zsmb.cz.

Úřední hodiny

Úřední hodiny

Úřední hodiny a provozní doba o prázdninách

kancelář – úřední den – středa 08.00 – 12.00, případně po telefonické domluvě (326 201 911)

vrátnice – provozní doba v červenci – pracovní dny 08.00 – 12.00

Poděkování

Poděkování

Vážení rodiče, milí žáci,

přejeme vám příjemné léto a hodně odpočinku během hlavních prázdnin. Tento školní rok nebyl jednoduchý. Museli jsme se kvůli pandemické situaci vyrovnat s poměrně dlouhým obdobím náročné netradiční výuky na dálku. I přes všechna úskalí a problémy, které jsme museli řešit v souvislosti s distanční výukou a souvisejícími nepříjemnými záležitostmi mimořádných opatření, jsme s pokorou a klidem zakončili školní rok 2020/2021. Děkujeme všem pedagogům, rodičům i žákům, že tuto složitou situaci zvládli. Vážíme si spolupráce a doufáme, že následující školní rok bude již v normálním režimu.

Za Vaši Šestku vedení školy

Vyhodnocení žákovskéhorodičovského dotazníku k distanční výuce k dispozici.

Loučení s DEVÍTKOU

Loučení s DEVÍTKOU

V pondělí 28. 6. 2021 se naši deváťáci symbolicky rozloučili se školou. V areálu Leteckého muzea Metoděje Vlacha zavzpomínali na prožitá léta ve školních lavicích, rozloučili se se svými učiteli a společně s rodiči si užili příjemné slavnostní odpoledne. Součástí byly symbolicky i odlety vylosovaných žáků do oblak. Přejeme žákům devátých tříd mnoho úspěchů v dalším vzdělávání a hodně štěstí do dospělého života.

Aktivity pro budoucí žáky

Aktivity pro budoucí žáky

Ve středu 16. 6. 2021 jsme pro naše budoucí prvňáčky uspořádali seznamovací aktivity s názvem Otrkánek. Alespoň částečně jsme tak mohli dětem vynahradit motivační část zápisu, o kterou vlivem pandemie přišly. Poznali jsme šikovné děti a těšíme se na ně příští školní rok.

Brick by brick

Brick by brick

Na přelomu května a června se žáci čtvrtých tříd a 5.C zapojili do aktivit BRICK BY BRICK. Děti se v první fázi dozvěděly zajímavé informace o Leonardu da Vinci a o jeho bojovém vozidlu – tanku, který si posléze také sestrojily. Ve druhé fázi si děti sestrojily spinner, na kterém vytvářely dokonalé umění spin artu. Tyto aktivity byly realizovány v rámci našeho školního projektu Škola pro všechny, který je financován z tzv. Šablon – EU OPVV.