Den jazyků 2022

Den, ve kterém se Evropa zaměřuje na podporu učení se jazykům. Z iniciativy Rady Evropy se sídlem ve Štrasburku se Evropský den jazyků od roku 2001 slaví každoročně 26.září. I my jsme tradičně pro osmáky a deváťáky připravili aktivity, které by jim přiblížily důležitost a význam cizího jazyka a také netradiční formy či podoby. Žáci v malých smíšených skupinách navštívili během prvních dvou vyučovacích hodin několik stanovišť, které si pro ně připravili jednotliví vyučující. Výuka cizího jazyka je pro nás jednou z priorit ve vzdělávání. Těšíme se na další aktivity s tímto spojené.

Putování se 6

Za příjemného podzimního počasí jsme společně s dětmi a rodiči vyrazili do parku Štěpánka. V neděli 25. 9. 2022 jsme uspořádali tradiční Putování se Šestkou. Za postavičkami z říše hmyzu a za různými úkoly se vypravila stovka našich nejmenších dětí – ze školy i ze školky. Po absolvování úkolů a příjemné procházky čekala na děti v cíli odměna v podobě originální medaile. Kdo chtěl, mohl si opéct buřty a pohrát si se svými spolužáky. Děkujeme všem dětem i rodičům za účast a učitelům z prvního stupně a jejich pomocníkům z řad žáků školy za skvělou organizaci. Těšíme se další společné akce pro děti a rodiče. Vaše Šestka.

Podzim u prvňáčků

V našich prvních třídách proběhlo v pátek 23. 9. 2022 tematické vyučování – PODZIM. Žáci prvňáci tak přivítali podzim v jeho první den vlády, v den podzimní rovnodennosti. Do školy přišly děti v pěkných maskách. Vyrobily si skřítka Bramboráčka z podzimních plodů a vyrazily na Pavoučkovo putování s úkoly na podzimní téma.

Deváťáci a bioplyn

Dne 16. 9. 2022 si žáci 9. ročníku prohlédli novou bioplynovou stanici v Plazích vybavenou nejmodernějšími technologiemi ke zpracování komunálního odpadu. Setkali se tak s chemií i fyzikou v praxi a navíc ve spojení s ekologií.