Otrkánek

Ve středu 19. 6. 2024 si do školy přišli zařádit naši budoucí prvňáčci na tradiční akci OTRKÁNEK. Poznali nejen svou budoucí paní učitelku, ale i spolužáky. Podívali se do svých tříd, představili se svým novým kamarádům. Zahráli si pohádku O veliké řepě, společnými silami namalovali obrázek, z tůňky lovili rybky, se školní taškou na zádech zdolávali překážky, křídou kreslili ježkovi bodlinky a koťátkům klubíčka. Společně strávené odpoledne rychle uteklo a my už se těšíme, až se 2. září shledáme před školou, budeme se spolu učit poznávat svět, získávat nové znalosti a dovednosti a také učit se respektovat pravidla a sebe navzájem.

Slavnost slabikáře

Prvňáčky a jejich rodiče čekala na konci školního roku velká událost – SLAVNOST SLABIKÁŘE. Děti rodičům zazpívaly, zatancovaly, přednášely básničky, dávaly hádanky, ale, hlavně ukázaly, jak umí číst ze slabikáře. Na děti čekalo překvapení v podobě dortu ve tvaru slabikáře a krásná knížka na památku 1. třídy. Školní rok utekl jako voda a z dětí budou brzy druháci. S první třídou se pomalu loučí, což vystihuje básnička, kterou děti na závěr slavnosti zarecitovaly.

„Na shledanou, první třído, na shledanou, lavice i křído, na shledanou, moji kamarádi, po prázdninách sejdeme se rádi. To už budem druháci, co umí vzít za práci.“

Škola v přírodě 2.B a 2.C

Žáci 2.B a 2.C dne 10. 6. 2024 odjeli na školu v přírodě do Pece pod Sněžkou. Nebyla to obyčejná škola v přírodě, jednalo se záchrannou výpravu. Po ubytování se v penzionu dostaly děti první dopis od skřítků Podborováků, kteří je v něm prosili o pomoc při záchraně jejich ochranné víly Jehličky a také borovic, v jejichž kořenech mají svá obydlí. Vílu Jehličku chtěl za ženu zlý čaroděj Minimor, který chtěl zároveň zničit Podborováky, a to tím, že ničil postupně všechny borovice v širokém okolí. Bez borovic nebudou existovat nejen Podborováci, ale ani příroda v Krkonoších by už nebyla taková, na jakou jsme zvyklí. Druháci přijali výzvu a dali se do práce. Po celou školu v přídrodě plnili jednotlivé úkoly, za něž je Podborováci odměňovali vzácnými skleněnými kuličkami a drahokamy, které pak odevzdávali každý den čaroději Minimorovi, protože bohatství má Minimor ještě raději než víly. Nakonec se Minimor nechal uplatit a přemluvit a Jehličku i Podborováky nechal být. Borovice zase ožijí! A to je dobře pro všechny. Při plnění úkolů si děti doslova prošlápli Pec pod Sněžkou a okolí, nechyběla pravá horská túra s větším převýšením, návštěva ekofarmy Lesní bouda, výroba sádrových odlitků na památku a triček s přírodním motivem, společenský večer spojený s minidiskotékou, nákup suvenýrů. Paní kuchařky se snažily, aby děti byly po výšlapech řádně odměněny, mj. se děti dočkaly i palačinek a ovocných knedlíků.

Všude dobře, avšak doma nejlíp – a tak se děti v pátek 14. 6. zase rády setkaly s rodiči. Napřesrok vyrazíme znovu!

Škola v přírodě 3.B

I žáci 3.B si svou školu v přírodě užili naplno. Ač počasí nepřálo koupání u jinolických rybníků, zážitků si každý z nich odvezl více než dost. Loupežnické zkoušky, které na žáky v lese Řáholci čekaly, všichni úspěšně složili. Navštívili Rumcajsovu jeskyni, zříceninu hradu Brada, překonali svůj strach v noční bojovce. Pátek byl zakončen výletem do Jičína, kde nechyběl ani nákup suvenýrů, ani zmrzlina v cukrárně.