Nabídka studia

Chcete poznat školu, seznámit se se školním vzdělávacím programem a aktivitami školy? Kontaktujte nás a přijďte se podívat. Základní informace o škole naleznete v rubrice PROFIL ŠKOLY.

Pro žáky budoucího šestého ročníku nabízíme třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy (viz rubrika sportovní třídy) nebo třídu s volitelnými předměty s výběrem anglické konverzace, sportovních her, praktik z informatiky nebo domácnosti. Počet žáků přestupujících na naši školu může být omezen z kapacitních důvodů.