Nabídka studia

Chcete poznat školu, seznámit se se školním vzdělávacím programem a aktivitami školy? Kontaktujte nás a přijďte se podívat. Základní informace o škole naleznete v rubrice PROFIL ŠKOLY.

Termín zápisu do prvních tříd je stanoven na 8. a 9. dubna 2022. Zápis na naší škole se skládá ze dvou částí – administrativnímotivační (na základě souhlasu zákonného zástupce – s dítětem ve škole). Od 1. 4. do 9. 4. 2022 je nutná registrace dítěte pomocí odkazu ONLINE ZÁPIS na webových stránkách školy. Zákonný zástupce vyplní potřebné údaje pomocí formuláře žádosti, kterou automaticky odešle do systému školy. Na mail zákonného zástupce, který zde vyplní, přijde automatické potvrzení o doručení žádosti. Zároveň při registraci vybere vhodný termín samotného zápisu (na motivační část je tedy nutné během vyplnění žádosti také rezervovat konkrétní čas zápisu s dítětem). Po vyplnění zákonný zástupce vytiskne formulář, přinese v daný termín, tj. 8. nebo 9. 4. 2022 do školy a společně se svým dítětem si užije slavnostní chvíli školního zápisu. 

Bližší informace k zápisu jsou uvedeny zde v příloze.

Pro žáky budoucího šestého ročníku nabízíme třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy (viz rubrika sportovní třídy) nebo třídu s volitelnými předměty – anglickou konverzací, přírodovědnými praktikami nebo informatikou. Počet žáků přestupujících na naši školu může být omezen z kapacitních důvodů.