Sportovní třídy

Naše škola nabízí na druhém stupni rozšířenou výuku tělesné výchovy. Kromě všeobecného rozvíjení pohybových dovedností se soustředíme také na lehkou atletiku – která je svým univerzálním pojetím vhodná pro další činnosti v ostatních sportech. Časová dotace tělesné výchovy v jednotlivých ročnících je 5 hodin týdně.

Žák je do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy zařazen na základě jeho osobních předpokladů a se souhlasem zákonného zástupce. Nejedná se o předčasnou selekci, zařazení žáka do jedné třídy je organizačně jednodušší a umožňuje lépe rozvíjet sportovní talent a nadání žáka.

Změna kolektivu po prvním stupni navíc přináší rozvoj sociálních kompetencí a dalších vazeb. Povinnosti pro žáka, které vyplývají ze zařazení do sportovní třídy – aktivní účast při hodinách TV, reprezentace školy, účast na mimoškolních závodech (zpravidla několikrát do roka) – žák je zároveň členem mladoboleslavského atletického oddílu.

Žáci navštěvující rozšířenou výuku tělesné výchovy dosahují výborných sportovních výsledků na úrovni okresu, kraje i republiky.

Účastníme se soutěží pořádaných Asociací školních sportovních klubů, pomáháme při organizaci závodů, spolupracujeme s AC Mladá Boleslav v rámci sportovního střediska mládeže. Podporuje nás Spolek přátel ZŠ a MŠ Mladá Boleslav, Jilemnického 1152. Patronem sportovních tříd je olympionik Lukáš Melich.

Ceský atletický svaz

Proč sportovat? Sport by měl být nedílnou součástí života každého člověka, ať už se mu věnuje rekreačně či na vrcholové úrovni. Z mnoha vědeckých studií je dokázán jeho kladný vliv na lidský organismus. Pravidelné sportování má vliv na kvalitu spánku. Sportováním předcházíme vzniku civilizačních chorob. Ať už je důvod jakýkoli, sportem se zocelujeme nejen fyzicky, ale i psychicky, jsme schopni lépe čelit problémům, které nám život přináší a s nadhledem je řešit.

Současné sportovní úspěchy školy

SoutěžSportDatumKategorieUmístění
REPUBLIKOVÉ FINÁLE SPORTOVNÍ LIGY ZŠflorbal20. 3. 2018starší dívky1. místo
REPUBLIKOVÉ FINÁLE SPORTOVNÍ LIGY ZŠflorbal20. 3. 2018starší chlapci6. místo
REPUBLIKOVÉ FINÁLE SPORTOVNÍ LIGY ZŠflorbal6. 4. 2018mladší dívky1. místo
REPUBLIKOVÉ SUPERFINÁLE ČEPS CUPflorbal 1. stupně20. 4. 2018nejmladší6. místo
REPUBLIKOVÉ FINÁLE POHÁRU ROZHLASUatletika12. 6. 2018starší dívky5. místo
REPUBLIKOVÉ FINÁLEOdznak všestrannosti6. - 7. 9.  2018účast jednotlivců
REPUBLIKOVÉ FINÁLE POHÁRUatletický čtyřboj10. 10. 2018starší chlapci2. místo
REPUBLIKOVÉ FINÁLE SPORTOVNÍ LIGY ZŠflorbal22. 3. 2019starší dívky2. místo
REPUBLIKOVÉ FINÁLE SPORTOVNÍ LIGY ZŠflorbal29. 3. 2019mladší dívky2. místo
REPUBLIKOVÉ FINÁLE SPORTOVNÍ LIGY ZŠflorbal29. 3. 2019mladší chlapci4. místo
REPUBLIKOVÉ SUPERFINÁLE ČEPS CUPflorbal 1. stupně15. 4. 2019nejmladší3. místo
REPUBLIKOVÉ FINÁLE SPORTOVNÍ LIGY ZŠflorbal 1. stupně17. 5. 2019nejmladší3. místo
REPUBLIKOVÉ FINÁLE POHÁRU ROZHLASUatletika11. 6. 2019starší chlapci5. místo
REPUBLIKOVÉ FINÁLE POHÁRU ROZHLASUatletika11. 6. 2019mladší chlapci1. místo
REPUBLIKOVÉ FINÁLEOdznak všestrannosti5. - 6. 9. 2019účast družstva
REPUBLIKOVÉ FINÁLE POHÁRUpřespolní běh17. 10. 2019starší chlapci5. místo
REPUBLIKOVÉ FINÁLE POHÁRUpřespolní běh17. 10. 2019mladší dívky13. místo
REPUBLIKOVÉ FINÁLEOdznak všestrannosti3. - 4. 9. 2020 účast jednotlivců
REPUBLIKOVÉ FINÁLE POHÁRU ROZHLASUatletika6. 10. 2021starší chlapci 4. místo
REPUBLIKOVÉ FINÁLE POHÁRUpřespolní běh26. 10. 2021starší dívky5. místo
REPUBLIKOVÉ FINÁLE POHÁRU ROZHLASUatletika8. 6. 2022mladší dívky3. místo
REPUBLIKOVÉ FINÁLE POHÁRUatletický čtyřboj12. 10. 2022mladší dívky3. místo
REPUBLIKOVÉ FINÁLE POHÁRU přespolní běh25. 10. 2022 starší dívky5. místo
REPUBLIKOVÉ FINÁLE POHÁRUpřespolní běh25. 10. 2022 starší chlapci 1. místo
REPUBLIKOVÉ FINÁLE POHÁRU ROZHLASUatletika7. 6. 2023starší chlapci8. místo
REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSKflorbal7. - 8. 6. 2023starší dívky1. místo
REPUBLIKOVÉ FINÁLEOdznak všestrannosti7. - 8. 9. 2023účast družstva12. místo
REPUBLIKOVÉ SUPERFINÁLE ČEPS CUPflorbal 1. stupně25. 3. 2024nejmladší3. místo
REPUBLIKOVÉ FINÁLE POHÁRU ROZHLASUatletika5. 6. 2024mladší dívky8. místo
REPUBLIKOVÉ FINÁLE POHÁRU ROZHLASUatletika5. 6. 2024starší dívky4. místo
REPUBLIKOVÉ FINÁLE POHÁRUatletický čtyřboj13. 6. 2024starší dívky11. místo
REPUBLIKOVÉ FINÁLE POHÁRUatletický čtyřboj13. 6. 2024starší chlapci6. místo

BLAHOPŘEJEME NAŠIM ŽÁKŮM A ŽÁKYNÍM A DĚKUJEME ZA VZORNOU REPREZENTACI ŠKOLY.

Kontakt na kabinet tělesné výchovy

sestazskabtv@seznam.cz