V průběhu výuky na dálku jsme připravili pro naše žáky 4. – 9. ročníku anonymní dotazník. Zajímalo nás, jak hodnotí distanční výuku, zda jsou úkoly přiměřené, co je pro žáky přínosné, čeho by chtěli případně více apod. Dotazník vyplnilo a odevzdalo pomocí aplikace MS TEAMS 55 % žáků. Pod následujícím odkazem jsou zveřejněny výsledky.

Dotazníkové šetření k distanční výuce – výsledky.

Vzhledem k tomu, že konec výuky na dálku je v nedohlednu, chystáme některé další aktivity, které žákům zpestří současné distanční vzdělávání a se kterými budou rodiče i žáci seznámeni prostřednictvím žákovských knížek. Plánujeme např. třídnické aktivity na druhém stupni, pohybové činnosti, nebo pro žáky a žákyně školní družiny možnost zúčastnit se dobrovolně tvořivého a herního bloku.

I my bychom rádi, aby se situace co nejdříve vrátila k normálu a prezenční výuce.