Školská rada

Členové školské rady

 • Iveta Dubská – předsedkyně, iveta.dubska@6zsmb.cz (zástupce pedagogů)
 • Jitka Bařinková (zástupce zřizovatele)
 • Lucie Brabcová (zástupce rodičů)
 • Olga Havlíčková (zástupce rodičů – jmenovaný ředitelem dle volebního řádu)
 • Helena Kosinová (zástupce zřizovatele)
 • Lucie Svárovská (zástupce pedagogů)

 

Školská rada na základě školského zákona:

 • vyjadřuje se k návrhům ŠVP a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád, navrhuje jeho změnu,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, navrhuje opatření pro zlepšení,
 • projednává inspekční zprávy ČŠI,
 • podává podněty a oznámení řediteli, zřizovateli a dalším orgánům,
 • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.