Školská rada

Členové školské rady

 • Jitka Bařinková (zástupce zřizovatele) 
 • Olga Havlíčková (zástupce rodičů)
 • Petra Králová (zástupce zřizovatele)
 • Karel Lochman (zástupce rodičů)
 • Martina Lochmanová (zástupce pedagogů) – předsedkyně školské rady
 • Marie Vaňková (zástupce pedagogů)

 

Školská rada na základě školského zákona:

 • vyjadřuje se k návrhům ŠVP a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád, navrhuje jeho změnu,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, navrhuje opatření pro zlepšení,
 • projednává inspekční zprávy ČŠI,
 • podává podněty a oznámení řediteli, zřizovateli a dalším orgánům,
 • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

 Zápis z voleb do školské rady je zde.