Dokumenty

Školní řád

Školní řád základní školy
Vnitřní řád družiny
Školní řád mateřské školy

 

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program – 2.vydání
Školní vzdělávací program školní družiny
Školní vzdělávací program mateřské školy

 

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2018-2019
Výroční zpráva 2017-2018
Výroční zpráva 2016-2017
Výroční zpráva 2015-2016

 

Inspekční zprávy

Inspekční zpráva 2020
Inspekční zpráva 2009
Inspekční zpráva 2013

 

Rozvrhy hodin

Rozvrh hodin 2020/2021

 

Další dokumenty

Preventivní program
Pravidla pro užívání šatních skříněk
Informace k elektronické žákovské knížce (2018)
Systém organizace a pravidla na I. stupni
Systém organizace a pravidla na II. stupni
Povinně zveřejňované informace GDPR
Informace o bezhotovostních platbách
Pravidla pro tvorbu referátů na II. stupni
Komunikační soubor týkající se osob s poruchou autistického spektra
Souhrnná hodnotící zpráva MAPA ŠKOLY

 

Rozpočet

Schválený rozpočet 2019 a výhled 2020–2021
Schválený rozpočet 2018 a výhled 2019-2020
Aktualizovaný rozpočet 2019
Aktualizovaný rozpočet 2018
Vyhodnocení hospodaření roku 2018

 

Formuláře

Žádost o přestup na základní školu
Žádost o uvolnění během vyučování
Prohlášení o bezinfekčnosti
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Přihláška ke stravování – ŠKOLNÍ JÍDELNA
Oznámení o plnění školní docházky v zahraničí
Žádost o uvolnění – ŠKOLNÍ DRUŽINA