Jídelna

Jídelna je součástí základní školy. Objednání či odhlášení obědů ve školní jídelně přes internet – přihláška k této službě je v sekci Dokumenty a odevzdává se vedoucí školní jídelny. Aktuální jídelníček a vstup do aplikace jsou uvedeny níže. Po vyplnění přihlášky Vám budou na Váš e-mail zaslány veškeré potřebné přihlašovací údaje a do jednoho dne bude služba aktivní.

Odkazy na jídelníček a objednávky

Jídelníček po INTERNETU
Objednávání po INTERNETU

Odkazy na návody

Elektronická stravenkářka SENSO.
SENSO – tisk náhradní stravenky.
Objednávání a odhlašování stravy na webu.
Objednávání a odhlašování stravy mobilní aplikací.

Informace pro strávníky

  • k výdeji oběda je zapotřebí čip (záloha 120,- Kč) nebo tzv. MB karta
  • platba obědů je možná inkasem z bankovního účtu, sporožirem nebo hotově,
  • stravné se hradí zálohově, první záloha k 25. 8.,
  • oběd je nepřenosný, v případě nemoci lze vydat oběd pouze první den nemoci,
  • obědy se odhlašují den předem do 13 hodin osobně, telefonicky nebo u objednávkového boxu,
  • žáci jsou zařazeni do skupin strávníků podle věku dle vyhlášky 107/2005 Sb. (na dobu školního roku, ve kterém dosahují odpovídající věk),
  • vrácení čipu lze do 3 měsíců po ukončení školní docházky.

Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. je žákovi poskytováno školní stravování v době školního vyučování. Žáci mají nárok na oběd za dotovanou cenu (hradí pouze cenu potravin) po dobu jejich pobytu ve škole nebo pouze v první den neplánované nepřítomnosti. Ostatní obědy musí odhlásit. Pokud je neodhlásí, bude mu účtována plná cena obědu zvýšená o provozní režii, která činí 57,- Kč. Částky za neodhlášené obědy se budou hradit v hotovosti nebo budou přičteny k úhradám na příští měsíc a strženy bezhotovostně. Žádáme rodiče, aby věnovali pozornost odhlašování obědů dětí v době nemocí, a zamezili tak zbytečným nákladům.

Ceny obědů (od 1. 2. 2023):

3 – 6 let 47,- Kč (MŠ)
6 – 7 let 52,- Kč (MŠ)
6 – 10 let 34,- Kč (ZŠ)
11 – 14 let 36,- Kč (ZŠ)
15 let a výše 38,- Kč (ZŠ)

Obědy lze přihlásit také u objednávkového boxu na 10 dní dopředu a zároveň lze provést volbu jídel. Pokud strávník volbu neprovede, bude automaticky zvolen oběd číslo 1. Chod číslo 2 bude od 20 přihlášených strávníků. Na základě doporučení hygieny je možný výdej jídla do vlastních nádob a jídlonosičů (v případě prvního dne neplánované nepřítomnosti), pouze však v omezeném režimu. Stravu si lze také odnést v jednorázových boxech za 10,- Kč (platba v hotovosti v kanceláři jídelny). 

Dne 13. prosince 2014 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Ukládá povinnost stravovacích provozů uvádět alergeny obsažené v pokrmech. Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou a má pouze funkci informační jako každý výrobce potravin a pokrmů. Není možné se při výrobě velkého počtu jídel věnovat strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě. Tuto skutečnost si musí každý strávník uhlídat sám.

p

Důležité informace

Vedoucí: Jana Hušková
Telefon: 326 201 919

E-mail: jidelna6zs@6zsmb.cz

Číslo účtu pro inkaso: 484774319/2010

Výdej oběda pro žáky a zaměstnance: 11.15 – 14.00