NÁBOR DO SPORTOVNÍ TŘÍDY – třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy (pro žáky budoucího 6. ročníku) se koná ve středu 22. 5. 2024 od 15.00 hod. na hřišti školy.

Podmínky testování:

  • hod medicinbalem (autové vhazování, 1 kg)
  • sprint (60 m z polovysokého startu)
  • hod míčkem (150 g)
  • skok daleký (z pásma 1 m)
  • skok z místa snožmo
  • vytrvalost (800 m)

Informace a přihlášky pro žáky z jiných škol na telefonu 326 201 914 nebo na e-mailu jiri.irain@6zsmb.cz. Těšíme se na všechny zájemce o sport.