Detektivové

Součástí vyučování jsou také vzdělávací aktivity dlouhodobého charakteru – na prvním stupni jsou to především celoroční hry. 2.B dovršila velké detektivní pátrání a soutěžení o pohár detektiva Pažitky a jeho psa Šnytlíka. V jedné z hodin například děti vypátraly při skupinové práci pomocí matematických indicií poklad.

Agenda přijímaček

Informace pro žáky a rodiče devátého (případně pátého) ročníku

Podklady k přijímacímu řízení na střední školy jsou připraveny pro rodiče ve vrátnici. Jedná se o přihlášky na střední školuzápisový lístek. K dispozici je pro žáky deváté třídy také výpis vysvědčení za první pololetí školního roku 2020/2021 a individuální zpráva k testování SCIO. Zápisový lístek je evidovaným dokumentem a vydáváme ho pouze proti podpisu zákonného zástupce. Přihlášky na střední školu připravujeme kompletně vyplněné – tiskneme je průběžně, jakmile máme požadované údaje k dispozici. Provozní doba vrátnice je od 8.00 do 16.30 hodin.


Bližší informace poskytnou výchovní poradci.


Základní principy přijímacího řízení:

  • Ředitel školy bude mít kompetenci rozhodnout o tom, zda v rámci přijímacího řízení uplatní nebo neuplatní jednotnou přijímací zkoušku.
  • Jsou zachovány dva termíny konání JPZ pro uchazeče, který se uchází o přijetí ke vzdělávání ve střední škole, v níž je stanovena JPZ jako součást přijímacího řízení.
  • Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání – 1. termín v pondělí 12. dubna 2021 a 2. termín v úterý 13. dubna 2021
Obory víceletých gymnázií – 1. termín ve středu 14. dubna 2021 a 2. termín ve čtvrtek 15. dubna 2021

  • Střední škola může rozšířit okruh vysvědčení, která budou zohledněna v kritériích přijímacího řízení na danou střední školu.
  • Ředitel školy vyhlásí ve standardním termínu do 31. ledna 2021 kritéria pro první kolo přijímacího řízení – sledujte webové stránky jednotlivých škol.
  • Nejzazší termín pro podání přihlášky pro první kolo přijímacího řízení je zachován na 1. března 2021.


Bližší informace také zde https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska a zde https://www.msmt.cz/file/54801/


Zápisový lístek – po oznámení výsledků přijímacího řízení

Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole (§ 60g odst. 6 školského zákona). Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

COVID pohledem Jakuba

V současné době vnímají problémy v souvislosti s pandemií nejenom dospělí, ale i děti. Na tomto odkazu přinášíme slohovou práci našeho čtvrťáka Kuby. Doufáme, že se svět, a s ním i škola, co nejdříve vrátí do normálu.

Prázdniny

Příjemné a klidné pololetní prázdniny, které připadají na pátek 29. 1. 2021.