Den otevřených dveří

Zveme všechny zájemce z řad rodičů budoucích prvňáčků na Den otevřených dveří, který se koná ve středu 4. 3. 2020. Komentované prohlídky budou připraveny vždy v 10.00, 12.00, 14.00 a 16.00 hodin. Přijďte se seznámit s aktivitami školy a školním vzdělávacím programem. V tento den se mohou předškoláci na chvíli stát opravdovými školáky a zkusit si od 15.00 hod. různé aktivity ve Škole nanečisto. Základní informace k zápisu do prvních tříd jsou k dispozici v rubrice Základní škola – Nabídka studia. Těšíme se na Vás.

Návštěva Templu

Ve dnech 9. a 10. 1. 2020 se naši čtvrťáci vypravili do Městského paláce TEMPL, kde se účastnili vlastivědného programu PUTOVÁNÍ ZA POZNÁNÍM. Seznámili se zde s životem v době kamenné, vyzkoušeli si výrobu přeslenu, amuletu, kamenných nástrojů a mletí mouky.

Podpora Spolku

Vážení rodiče, ti z vás, kteří by chtěli přispět na činnost školního spolku, který podporuje aktivity všech našich dětí, a neučinili jste tak během třídních schůzek, můžete patřičnou částku zaslat na účet Spolku č. 244917958/0300. Platbu opatřete variabilním symbolem žáka/žákyně. Doporučená a dobrovolná výše je 200,- Kč za každé dítě (ve sportovních třídách II. stupně 1000,- Kč). Potvrzení vydá na požádání paní hospodářka Kateřina Brierley ve škole. Děkuji moc za spolupráci. Za Spolek Martin Dědek, předseda SRPZŠMŠ

Dobrý skutek

Před vánočními svátky jsme se z iniciativy školního parlamentu zapojili do projektu DOBRÝ SKUTEK. Jednotlivé třídy se samy rozhodly, zda nějakým způsobem přijmou tuto výzvu.

Prvňáčci z 1.A nakrmili v parku Štěpánka zvířátka, žáci 1.B předali do azylového domu školní potřeby a 1.C poslala přáníčka do Domu zvláštního určení Pečovatelské služby města Mladá Boleslav. Druháci z céčka společně s žáky 5.B zavítali do Dětského centra v Mladé Boleslavi. Rozhodli se darovat své polštářky a knížky malým dětem, které to potřebují. Někteří žáci pro dobrou věc sáhli do svých úspor a zakoupili polštář nový, jiní dokonce polštářek ušili, vložili tak do něj část své duše a pomohli rozzářit dětská očka v čase vánočním. 3.A předala zvonečky v Oddělení následné péče v Mnichově Hradišti. Podobně i žáci 3.B a 3.C, kteří vyrobili dárky nebo přáníčka pro nemocné či seniory. Děti 4.A a 4.B si vybraly knihu, přečetly ji a na www.ctení.pomaha.cz se pokusily vyplnit test. Pokud byly úspěšné, získaly virtuálních 50 Kč, které věnovaly na charitu dle svého výběru. Spojily příjemné s užitečným. Četly s vědomím, že pomohou potřebným. Některým se podařilo vyplnit testů několik. 4.B navíc podpořila ještě útulek Dogsy u Doks. Žáci 4.C potěšili seniory v Domě zvláštního určení na Radouči s láskou upečeným cukrovím. Dále vyrobili vánoční přáníčka, ve kterých všem popřáli krásné Vánoce a hlavně zdraví v novém roce. Prostory bohužel nedovolily, aby šly dárky předat všechny děti. Vybraní zástupci 17. 12. 2019 odpoledne zazpívali pár vánočních písní, dále si připravili vánoční kvíz a byli k ruce, když někdo potřeboval pomoc. Nakonec vyhodnotili největší znalce Vánoc a jejich tradic a všem za účast předali dárky. Atmosféra byla velmi příjemná a všichni zúčastnění si akci moc užili.

Žáci 5.A se rozhodli přispět na útulek Dogsy. Kromě sbírky je také v jednání virtuální adopce jednoho z jejich pejsků. Žáci z 5.C se vydali předat vánoční dárky dětem z dětského domova. Nejprve žáci sami dárky vybrali, zabalili, ozdobili a následně je šli společně položit pod vánoční stromeček, který měli v Dětském domově Na Celně již krásně ustrojený. Mohli tak nahlédnout na malý moment do jejich obydlí a společně s nimi strávit minutku času.

Zástupci 7.A navštívili Oddělení následné péče v mladoboleslavské ulici Na Celně, kde strávili čas s některými pacienty, aby jim zpříjemnili čas hrou či povídáním. 7.B podobně jako jiné třídy věnovali psímu útulku Dogsy finanční hotovost – 1575,- Kč. Osmáci z céčka podpořili nadaci Dobrý anděl, zbylé třídy osmého ročníku spolu s 9.A zajistili materiální pomoc pro psí útulek v Lysé nad Labem, který zástupci třídy 8.A a 9.A v odpoledních hodinách navštívili. Před vánočními svátky v pátek 20. 12. 2019 navštívila třída 9.B dětské oddělení Oblastní nemocnice, kde žáci předali malým pacientům drobné dárečky a přáníčka, která jim vyrobili. Velké poděkování patří paní Magdaleně Beranové z centra Dobrovolník a zejména pak vrchní sestře Naděždě Tučkové, které setkání umožnili. Třídy 7.C a 7.D se chystají na sněhu podpořit projekt Sněhuláci pro Afriku.

Velice nás těší, s jakým ohlasem se akce Dobrý skutek setkala, a jsme rádi, že našim žákům není lhostejné podpořit DOBRÉ VĚCI, příště se možná zapojí také i ostatní třídy. Ještě jednou děkujeme. Pozadu nezůstali ani učitelé. Částkou 5 700,-Kč přispěli nadaci DOBRÝ ANDĚL. Krásné vánoční svátky všem.