Upozornění

Vážení rodiče a přátelé školy, návštěvníci,

dle mimořádného opatření MZ ČR se všem osobám od 25.2. 2021 nařizuje mít ve všech vnitřních prostorech školy, na nose a ústech ochranný prostředek, kterým je:

  • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
  • zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

Za obdobný prostředek se nepovažuje látková rouška.

Ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo ochranného prostředku dýchacích cest uvedeného výše (tj. respirátor, zdravotnická rouška nebo obdobný prostředek splňující uvedené podmínky) používat ve vnitřních prostorech budov i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének. Tedy i látkovou roušku.

Ing. Tomáš Suchý, ředitel školy

Upravený provoz MŠ

Vážení rodiče, vzhledem k neustále se zhoršující epidemiologické situaci a z provozních důvodů v mateřské škole jsme po dohodě s vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých KHS Středočeského kraje, územní pracoviště Mladá Boleslav Ing. Pavlou Cihlářovou, DiS. zavedli následující opatření:

  • v době od 22. 2. do 19. 3. 2021 bude mít každá třída naší mateřské školy stejný provoz a to 6,30 – 16,30 hodin,
  • děti se ráno ani odpoledne nebudou slučovat do sběrné třídy.

Důvodem je omezení umisťování celé mateřské školy do karantény, vzhledem k větší přenosnosti viru.

Děkujeme za pochopení.

Radmila Hyková
vedoucí učitelka MŠ

Ing. Tomáš Suchý
ředitel školy

Režim od 15. 2. 2021

Školní režim prezenční (1. – 2. ročník) a distanční výuky (3. – 9. ročník) pokračuje ve stejném systému i po jarních prázdninách.

Rozvrh hodin tříd prvního a druhého ročníku zde.

Rozvrh hodin tříd třetího až pátého ročníku zde.

Rozvrh hodin tříd šestého až devátého ročníku zde.

Případné změny mohou nastat a jsou uvedeny vždy v suplování.

Uzavření třídy MŠ

Vážení rodiče, z provozních důvodů (nařízená karanténa pedagogickým pracovníkům) je třída MŠ MOTÝLCI od 15. 2. 2021 uzavřena, a to minimálně do čtvrtka 18. 2. 2021. O znovuotevření této třídy Vás budeme informovat.

Ing. Tomáš Suchý, ředitel školy