OV – 1. místo v kraji

Dalšího sportovního úspěchu dosáhli v úterý 9. 5. 2023 naši žáci v krajském kole Odznaku všestrannosti, který je součástí Sazka olympijského víceboje. V Čáslavi získalo naše družstvo ve složení Nela Hančarová, Dorota Machová, Tereza Hrdličková, Zuzana Štípková, Antonín Vinš, Štěpán Zderadička, Josef Horák a Štěpán Hájek zlaté medaile a postup na Republikové finále. V kategorii jednotlivců zabodovali v atletických a silových disciplínách Štěpán Zderadička na 1. místě ve své kategorii, Petr Horák a Štěpán Hájek na 2. místě a Zuzana Štípková s Josefem Horákem na místě třetím.

Všem závodníkům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Výsledky zápisu ZŠ

Oznámení rozhodnutí ve správním řízení – přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024 v základní škole, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace se otevře zde v příloze. Děkujeme všem za zájem o naši školu.

Připomínáme rodičům, že v případě neuzavřeného zápisu požadujeme doporučující vyjádření poradenského zařízení a v případě řízení o odkladu doporučující vyjádření poradenského zařízení a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Rozhodnutí o přijetí (nebo o odkladu) je připraveno k vyzvednutí na sekretariátu školy od 25. 4. 2023. Prosíme rodiče, aby si rozhodnutí vyzvedli do 15. 5. 2023. Součástí rozhodnutí bude i pozvánka na informativní schůzku, která se koná 1. 6. 2023 od 16.00 hodin.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. Vaše ŠESTKA

Nábor do SPORTOVKY

Ve středu 31. 5. 2023 pořádáme od 15.00 hod. na hřišti školy pro žáky budoucího 6. ročníku 2023/2024 NÁBOR DO TŘÍDY S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU TĚLESNÉ VÝCHOVY.

NABÍZÍME:

 • vlídné prostory, pohodovou atmosféru školy a výborné podmínky pro sport
 • 5 hodin tělesné výchovy – všeobecné sportovní přípravy s důrazem na atletiku
 • možnost odpoledního tréninku na hřišti školy
 • aktivity se zahraničními partnerskými školami
 • velké množství různě zaměřených akcí školy
 • kvalitní výuku podle školního vzdělávacího programu ŠESTKA
 • spolupráci s atletickým oddílem AC Mladá Boleslav

PODMÍNKY TESTOVÁNÍ:

 • hod medicinbalem (autové vhazování, 1 kg)
 • sprint (60 m z polovysokého startu)
 • hod míčkem (150 g)
 • skok daleký (z pásma 1 m)
 • skok z místa snožmo
 • vytrvalost (800 m)

Informace a přihlášky pro žáky z jiných škol na telefonu 326 201 914 nebo na e-mailu jiri.irain@6zsmb.cz.

Bližší informace o sportovních třídách naleznete v příslušné rubrice.

Na zájemce se těšíme.

Třídní schůzky

Srdečně zveme na společné třídní schůzky, které se konají ve středu 26. 4. 2023 – I. stupeň od 16.00 hod., II. stupeň od 16.30 hod. V tento den bude umožněno parkování na hřišti školy – neblokujte prosím vjezd a výjezd.