Sametová revoluce

V pátek 15. 11. 2019 žáci naší školy dovršili týdenní vzpomínkový projekt týkající se sametové revoluce i období před ní.

Po společném začátku představující listopadové dny roku 1989 zažili žáci prvního stupně ve skupinách vedených páťáky během dne mnoho aktivit, které jim představily zásadní pojmy těchto převratných událostí.

Během projektu jsme se snažili připomenout toto období našich dějin také formou prožitkové pedagogiky a uplatnit průřezové téma vzdělávacího programu Výchova demokratického občana vedené k úctě k hodnotám jako je svoboda, spravedlnost, solidarita, odpovědnost nebo vztah k své vlasti.

Vánoční jarmark

Srdečně zveme na vánoční jarmark konaný 2.12.2019 v 16:00 ve vestibulu školy.