Nábor do sportovky

NÁBOR DO SPORTOVNÍ TŘÍDY – třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy (pro žáky budoucího 6. ročníku) se koná ve středu 22. 5. 2024 od 15.00 hod. na hřišti školy.

Podmínky testování:

  • hod medicinbalem (autové vhazování, 1 kg)
  • sprint (60 m z polovysokého startu)
  • hod míčkem (150 g)
  • skok daleký (z pásma 1 m)
  • skok z místa snožmo
  • vytrvalost (800 m)

Informace a přihlášky pro žáky z jiných škol na telefonu 326 201 914 nebo na e-mailu jiri.irain@6zsmb.cz. Těšíme se na všechny zájemce o sport.

Inzerát

ZŠ a MŠ Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace přijme na plný úvazek (s nástupem od 1. 9. 2024) učitele/učitelku pro výuku na prvním stupni a pro výuku na druhém stupni (ideálně s aprobací český jazyk, německý jazyk, hudební výchova). Kvalifikace na základě zákona o pedagogických pracovnících. V případě zájmu kontaktujte školu na telefonních číslech 326 201 913 nebo 607 978 537, případně e-mailem na info6zs@6zsmb.cz.

Výsledek zápisu ZŠ

Oznámení rozhodnutí ve správním řízení – přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025 v základní škole, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace se otevře zde v příloze. Děkujeme všem za zájem o naši školu.

Připomínáme rodičům, že v případě řízení o odkladu doporučující vyjádření poradenského zařízení a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Rozhodnutí o přijetí (nebo o odkladu) bude připraveno k vyzvednutí na sekretariátu školy od 22. 4. 2024. Prosíme rodiče, aby si rozhodnutí vyzvedli do 10. 5. 2024. Součástí rozhodnutí bude i pozvánka na informativní schůzku.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. Vaše ŠESTKA

Sběr papíru

Spolek přátel ZŠ a MŠ pořádá SBĚR PAPÍRU – na dvoře školy (v prostoru venkovní učebny), vjezd vraty podél tělocvičny od 07.00 – 17.00 hod. (17. 4. – 19. 4. 2024), odvoz sběru ve čtvrtek dopoledne. Prosíme svázaný měkký papír, zvlášť kartony a lepenky. Ulehčete práci správným tříděním.