Součástí vyučování jsou také vzdělávací aktivity dlouhodobého charakteru – na prvním stupni jsou to především celoroční hry. 2.B dovršila velké detektivní pátrání a soutěžení o pohár detektiva Pažitky a jeho psa Šnytlíka. V jedné z hodin například děti vypátraly při skupinové práci pomocí matematických indicií poklad.