Školní režim prezenční (1. – 2. ročník) a distanční výuky (3. – 9. ročník) pokračuje ve stejném systému i po jarních prázdninách.

Rozvrh hodin tříd prvního a druhého ročníku zde.

Rozvrh hodin tříd třetího až pátého ročníku zde.

Rozvrh hodin tříd šestého až devátého ročníku zde.

Případné změny mohou nastat a jsou uvedeny vždy v suplování.