Sportovní den

Sportovní den

Součástí aktivit konce školního roku byl i sportovní den pro žáky druhého stupně. I přes obavy o pěkné počasí jsme ho uspořádali ve čtvrtek 24. 6. Žáci a žákyně byli namícháni napříč všemi ročníky a třídami druhého stupně do vybraných sportovních aktivit dle svého zájmu – na plážovém hřišti probíhala přehazovaná, na travnatém pak fotbal, dokonce se uskutečnil i turnaj ve stolním tenisu. Od školy vyrážela také skupina turistů, která si prošla naučnou stezkou kolem Chlumu, nebo cyklistická parta mířící na vyjížďku kolem Mladé Boleslavi.

Výsledky vybraných aktivit jsou v přiloženém souboru zde. Omlouváme se za překlepy v některých jménech.

Botanicus

Botanicus

23. 6. 2021 se třída 8.D zúčastnila exkurze Botanicus Ostrá. V rámci zapojení do projektu IKAP II – Rozvoj polytechnického vzdělávání pro MŠ a ZŠ si tak mohli žáci vyzkoušet nejrůznější řemesla. Prošli dílnami na výrobu provazu, ručního papíru, ražbu mincí, bylinného mýdla, kožařství, ale vyzkoušeli i rýžování zlata a lukostřelbu. Ochutnali palačinky, bramboráky, bramborové placky. Exkurze se povedla, žáci si odnesli nevšední zážitky.

Pasování

Pasování

Pondělí 21. 6. 2021 bylo pro všechny prvňáčky slavnostním dnem. Pan král je ve škole pasoval do řádu rytířů čtenářů. Každý ukázal své čtenářské dovednosti a na oplátku získal průkazku do knihovny, medaili a knihu Kouzelná třída v ZOO, kterou se nám pro všechny děti povedlo zajistit. Všem čtenářům přejeme spoustu pěkných přečtených knih.