Členská schůze

Členská schůze

Vážení rodiče,
na členské schůzi Spolku přátel ZŠ a MŠ bylo s platností od 1. dubna 2020 zvoleno nové vedení za rodiče, kterým jejich děti ukončily nebo ukončují docházku na naší škole. Vše se dozvíte z přiloženého zápisu na tomto odkazu.
S koncem školního roku bude také potřeba navrhnout a zvolit nového zástupce za rodiče do Školské rady, kde zasedá končící předseda spolku Martin Dědek.

Sametová revoluce

Sametová revoluce

V pátek 15. 11. 2019 žáci naší školy dovršili týdenní vzpomínkový projekt týkající se sametové revoluce i období před ní.

Po společném začátku představující listopadové dny roku 1989 zažili žáci prvního stupně ve skupinách vedených páťáky během dne mnoho aktivit, které jim představily zásadní pojmy těchto převratných událostí.

Během projektu jsme se snažili připomenout toto období našich dějin také formou prožitkové pedagogiky a uplatnit průřezové téma vzdělávacího programu Výchova demokratického občana vedené k úctě k hodnotám jako je svoboda, spravedlnost, solidarita, odpovědnost nebo vztah k své vlasti.