Na základě Usnesení vlády ze dne 26. 2. 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření je omezen provoz základních školy a mateřské školy a je zakázána osobní přítomnost žáků v ZŠ a dětí v MŠ do 21. 3. 2021.

Základní škola

Všichni žáci se od 1. 3. 2021 vzdělávají distančně (v MS TEAMS) podle upravených rozvrhů:

U tříd třetího až devátého ročníku se rozvrhy nemění. Vzhledem k částečné eliminaci možných komplikací u sourozenců posouváme začátek vyučování u prvních a druhých tříd na druhou vyučovací hodinu (od 08.55 hod.). Na prvním stupni může vyučující využít čtvrté vyučovací hodiny pro on-line skupinové konzultace nebo doučování jednotlivců. Součástí distanční výuky je také samostudium. Případné změny jsou vyvěšeny v rubrice suplování. Připomínáme, že během distanční výuky lze omluvit nepřítomnost žáka a doložit důvody nepřítomnosti také e-mailem nebo telefonem. Prosíme rodiče, aby průběžně sledovali také EŽK (Bakaláři).

Termíny pro hodnocení v náhradním termínu za první pololetí budou řešeny individuálně.

Třídní úložiště pro případné tištěné materiály budou přístupná pouze v pondělí a pátek od 07.00 do 15.00 hod.

Úřední hodiny na sekretariátu – pondělí a středa 8.00 – 15.00 hod. – vstup do budovy školy pouze s patřičnou ochrannou dýchacích cest. Žádost o ošetřovné se nepotvrzuje – viz zde.

Mateřská škola

Paní učitelky všech tříd budou dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání do skupin posílat práci a úkoly a po ukončení uzavření mateřských škol dojde k jejich vyhodnocení. V případě dotazů volejte vedoucí paní učitelku R. Hykovou 737 150 421. Žádost o ošetřovné MŠ nepotvrzuje – viz zde.

Školní jídelna

Obědy jsou žákům i dětem automaticky odhlášeny.

Pro zajištění nezbytné péče o děti do 10 let rodičů – pracovníků IZS je otevřena Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112 (5.ZŠ) a MŠ Čtyřlístek, Havlíčkova 1000. Bližší informace a kontakty zde.

Děkujeme všem rodičům i žákům za spolupráci v této nelehké době.

Vedení školy