Informace

Organizační pokyny k systému vyzvedávání dětí ze školní družiny

Žáci jsou ze školní družiny vyzvedáváni pomocí čipů, za které zákonní zástupci zaplatí vratnou zálohu 100,- Kč/1 kus, nebo žáci odchází sami s vědomím a souhlasem zákonného zástupce. Čipové zařízení je umístěno u hlavního vchodu do školy. Součástí je i zobrazovací zařízení ve vestibulu, které informuje rodiče o procesu vyzvedávání (v případě poruchy zařízení je vyzvedávání řešeno operativně pomocí zvonku školní družiny, rodiče jsou informování o této skutečnosti u hlavního vchodu). Doba, kdy mohou žáci odcházet ze ŠD, je v 12.30 – 13.30 hod., 14.30 – 17.00 hod. Mimo uvedenou dobu nebude zařízení přijímat žádné požadavky. Osoba vlastnící čip přiloží čip k odbavovacímu zařízení. Následně uvidí na obrazovce ve vestibulu, že požadavek na vyzvednutí dítěte byl odeslán. Poté, co je žák z družiny propuštěn, je na obrazovce informace o vyřízení jeho požadavku. Bližší podrobnosti v organizaci družiny jsou uvedeny ve vnitřním řádu školní družiny (web školy – rubrika Dokumenty).   Děkujeme za spolupráci.
Alice Žáková, vedoucí vychovatelka