Atletika

Naše škola nabízí na druhém stupni rozšířenou výuku tělesné výchovy. Kromě všeobecného rozvíjení pohybových dovedností se soustředíme také na lehkou atletiku – která je svým univerzálním pojetím vhodná pro další činnosti v ostatních sportech. Časová dotace tělesné výchovy v jednotlivých ročnících je 5 hodin týdně.

Žák je do třídy nebo skupiny s rozšířenou výukou tělesné výchovy zařazen na základě jeho osobních předpokladů a se souhlasem zákonného zástupce. Nejedná se o předčasnou selekci, zařazení žáka do jedné třídy je organizačně jednodušší a umožňuje lépe rozvíjet sportovní talent a nadání žáka. Změna kolektivu po prvním stupni navíc přináší rozvoj sociálních kompetencí a dalších vazeb. Povinnosti pro žáka, které vyplývají ze zařazení do sportovní třídy – aktivní účast při hodinách TV, reprezentace školy, účast na mimoškolních závodech (zpravidla několikrát do roka).

Žáci navštěvující rozšířenou výuku tělesné výchovy dosahují výborných sportovních výsledků na úrovní okresu, kraje i republiky.

Účastníme se soutěží pořádaných Asociací školních sportovních klubů, pomáháme při organizaci závodů, spolupracujeme s AC Mladá Boleslav v rámci sportovního střediska mládeže. Podporuje nás Spolek přátel ZŠ a MŠ Mladá Boleslav, Jilemnického 1152.

Termíny závodů jsou součástí plánu akcí v EŽK.

Kritéria hodnocení tělesné výchovy jsou k dispozici zde.

Kontakt na kabinet tělesné výchovy: sestazskabtv@seznam.cz

Proč sportovat? Sport by měl být nedílnou součástí života každého člověka, ať už se mu věnuje rekreačně či na vrcholové úrovni. Z mnoha vědeckých studií je dokázán jeho kladný vliv na lidský organismus. Pravidelné sportování má vliv na kvalitu spánku. Sportováním předcházíme vzniku civilizačních chorob. Ať už je důvod jakýkoli, sportem se zocelujeme nejen fyzicky, ale i psychicky, jsme schopni lépe čelit problémům, které nám život přináší a s nadhledem je řešit.


Lukáš Melich

olympionik, několikanásobný mistr ČR v hodu kladivem a patron sportovních tříd 6.ZŠ




Výsledky šestého mikulášského ročníku Golden Spike Chlum 2017 jsou na sportchallenge.cz.

Reportáž České televize z pátého ročníku Golden Spike Chlum 2017 je k dispozici zde.