Mikuláš

Již tradičně do školy zavítala družina v čele s Mikulášem, aby potěšila drobností naše hodné děti z prvního stupně a mateřské školy. A ty, které trošku zlobí a jejich jména byla uvedena v Knize hříchů, se snažila vlídným slovem v přítomnosti čerta napravit. Díky za pomoc 9️⃣.

Rozsvěcení stromu

V pondělí 4. 12. 2023 jsme společně se žáky a učiteli rozsvítili vánoční stromeček. Zpravidla nám svítí stromek před školou, tentokrát jsme vzhledem ke školní akademii uspořádali setkání bez rodičů a u menšího stromku v areálu školy. Využili jsme společné třídnické hodiny a připravili malé připomenutí vánočního času. Zástupci jednotlivých tříd společně s učiteli pověsili na stromek také ozdoby přání, ve kterých mají žáci uloženy své tajné sny. Věříme a přejeme jim, aby se jim beze zbytku vyplnily. Krásný adventní čas všem.

4.B a ekosystém

Žáci 4.B se v hodinách přírodovědy věnovali tématu ekosystém les – z různých zdrojů vyhledávali a třídili informace, učili se jasně a stručně formulovat to podstatné. Na tomto projektu se mimo jiné přesvědčili o výhodách spolupráce a nutnosti vzájemné komunikace. Při závěrečných prezentacích se zaměřovali hlavně na různé zajímavosti týkající se fungování lesa a života v něm a přitažlivou formou tak předali svým spolužákům spoustu nových vědomostí.

Třeťáci a beseda

Žáci třetího ročníku dnes besedovali se spisovatelkou a skladatelkou Lenkou Jakešovou. Autorské čtení se neslo v příjemné a přátelské atmosféře. Žáci se prostřednictvím ukázek seznámili nejen se samotnými knihami, ale také s příběhy, které autorku k jejich napsání vedly. Paní spisovatelka autorské čtení prokládala vlastními, veselými písničkami, které přímo vybízely k tanci a dobré náladě.