KRAV MAGA

Žáci všech osmých tříd v průběhu dubna 2024 absolvovali semináře zaměřené na osobní bezpečnost. Těžištěm semináře byl obranný izraelský systém KRAV MAGA zahrnující nejen prvky fyzické osobní bezpečnosti, ale i schopnost orientace v prostoru a na vzniklé situace. Cílem projektu, jehož je seminář součástí, je rozšířit příslušné vzdělávání v osobní bezpečnosti na základní školy v Mladé Boleslavi a samozřejmě také poskytnout účastníkům ty nejdůležitější informace týkající se jejich osobní bezpečnosti. Seminář probíhal kombinovanou formou – součástí byly přednáška a praktické nácviky, které byly zajištěny Petrem Mazalem. Děkujeme za zajištění akce a žákům za pozornost a aktivní účast.

Družinová florbaliáda

Ve čtvrtek 18. dubna 2024 uspořádala školní družina pro děti sportovní odpoledne, které se neslo v duchu florbalu. Nejednalo se o klasickou hru, ale o řadu sportovních disciplín s florbalovým vybavením. Děti měly za úkol například navlékat korále (florbalové míčky), házet oštěpem (florbalová hokejka), zahrály si golf, kuželky, různými způsoby přenášely míčky – na talířích, v kelímcích. Na zahájení této akce samozřejmě nechyběl florbalový oheň. Dětem nezkazilo radost a zábavu ani chladné počasí.

Společná exkurze

Spolupráce s naší partnerskou školou Jána Kupeckého z Pezinku měla tentokrát formu společné exkurze. Třída 8.A se po návratu ze sportovního soustředění vydala druhý den ve čtvrtek 18. 4. 2024 časně ráno do Brna. Cílem bylo vědecké centrum VIDA a společný program se slovenskou 8.A na únikové hře VIDA! Escape game nebo vzdělávacím pořadu Surovinu na rovinu. Žáci v malých skupinkách hledali řešení při logických úkolech, aby se dostali z uzavřeného sálu ven. Někteří se zase dozvěděli, do jaké míry je lidská společnost závislá na nerostných surovinách a z čeho jsou vyrobeny předměty, které denně používáme. Po dopoledních aktivitách v zábavním vědeckém parku u brněnského výstaviště je čekala výprava po stopách Napoleona a slavkovského bojiště. Nejprve se seznámili s interiérem zámku Slavkov u Brna, kde z balkonu císař Napoleon oznámil přeživším francouzským vojákům svůj triumf v bitvě zde konané 2. prosince 1805. Poté vyrazili k Mohyle míru, památníku připomínající slavnou bitvu, a na strategická místa Žuráň a Santon. Oběma třídám všechna tato místa připomněla dějepisné učivo o napoleonských válkách, a žáci si tak mohli představit historické poznatky v reálném prostředí. V pozdním odpoledni se společně všichni vrátili do Brna a odtud se rozjeli zpět do Mladé Boleslavi či na Slovensko.

Soustředění 8.A

Třída 8.A strávila tři dny v Rumburku na sportovním soustředění. Cílem bylo osvojit si některé atletické dovednosti a připravit se na následující jarní sezónu. Velmi příjemné teplé jarní počasí se na začátku týdne sice změnilo, ale slibovaný příchod zimy se naštěstí úplně nekonal. Na městském stadionu v Rumburku a blízkém okolí u vrchu Dymník se žáci věnovali běžecké průpravě, technice skoku do dálky nebo posilovacím cvičením. Zbyl jim také čas i na kopanou nebo na plavecké aktivity v rámci regenerace v místním plaveckém bazénu. Občas si zabrbrali, např. při kratičkém intenzivním výběhu do prudkého kopce, ale celé sportovní soustředění, které bylo náhradou za neuskutečněný zimní lyžařský kurz, zvládli bez problémů.