Překážková dráha

Ve středu 8. listopadu 2023 se na naší škole znovu uskutečnila Překážková dráha pro mateřské školy. Zúčastnilo se jí 6 družstev: 2 družstva z MŠ Duha, 2 družstva z MŠ Štěpánka a po jednom družstvu z MŠ Čtyřlístek a z MŠ Laurinka. Závodilo vždy desetičlenné družstvo, každé družstvo s každým. Vítězem se stala MŠ Čtyřlístek, 2. místo obsadila MŠ Duha 1, na 3. místě skončila MŠ Štěpánka 2, před čtvrtou MŠ Duha 2. Na 5. místě se umístila MŠ Laurinka a 6. místo patří MŠ Štěpánka 1.

Děti předváděly bojovné výkony a vítězi jsou vlastně všechny. Za svoji bojovnost si odnesly medaile, malé sladkosti a diplomy, první tři družstva obdržela i poháry.

Velký dík za pomoc při organizaci patří třídě 4.A.

Stará tajemství města

Koncem října se naši čtvrťáci vydali do ulic a na mnohá náměstí Mladé Boleslavi, kde postupně poodkrývali stará tajemství města. Ve skutečnosti ušli asi jen dva kilometry, ale v čase se posunuli o celá tisíciletí. Hravou formou se dozvěděli se o samých počátcích osidlování, založení hradu, pohřbívání, archeologických nálezech, židovském městě, dřívějším zásobování města vodou, trzích, Klaudiánově mapě, Bedřichu Smetanovi a mnohé další zajímavosti. Závěrem si mohli vyzkoušet, v jakém oblečení a masce chodil morový doktor. Tento putovní výukový program k vlastivědě pro ně připravilo Muzeum Mladoboleslavska.

Dýňohrátky

V úterý 31. 10. 2023 po celé škole vládl Halloween. Ani školní družina nezahálela. Na odpoledne si paní vychovatelky připravily pro děti a jejich rodiče Dýňohrátky. Děti spolu s maminkami, tatínky, babičkami vyřezávaly a různě zdobily dýně nebo si mohly vyzkoušet zábavné hry a soutěže s halloweenskou tématikou. Dýňohrátky si všichni užili se spoustou tvoření i legrace.

Halloween

V úterý 31. 10. 2023 proběhla na naší škole první letošní akce – Halloween. Od rána se škola plnila nápaditými kostýmy a do strašidelného dne se zapojili i učitelé. Školní parlament připravil pro žáky I. stupně stezku úkolů, proběhlo i hodnocení nejlépe vyzdobených tříd a tematické vyučování. Nejvíce strašidelnou třídu měli žáci 1.B, 2.C, 3.A, 4.C a 5.C. Všem maskám děkujeme za účast a těšíme se na další společnou akce.

Školní parlament