Andersen

Děti ze 3.B se v pátek 1. dubna 2022 zúčastnily celorepublikové akce Noc s Andersenem – spaní s knihou v knihovnách či školách. Vstupenkou na tuto akci bylo napsání svého příběhu, pohádky či básničky. Děti popovídaly o tom, kdo byl H. Ch. Andersen, připravily si Laptop, do kterého celý průběh akce zaznamenávaly. Přijel za nimi pan spisovatel Luboš Pavel, který jim řekl, jak se píše pohádka, a některé své knížky pro děti představil. Naladil je pohádkovými písničkami v doprovodu kytary. Pak už přišel čas na jejich příběhy, které si navzájem ohodnotily a pochválily. Povečeřely pizzu z PP grilu. A pak se už nasoukaly do spacáků a postupně při dlouhé pohádce Sněhová královna od pana Andersena, kterou jim četly na střídačku paní učitelka a slečna vychovatelka, postupně usínaly. Po 23. hodině už všechny spaly. Brzký budíček ovšem nastal po 6. hodině ranní! Děti tentokrát při animované pohádce Sněhová královna postupně vstávaly a nasnídaly se pečených dobrot připravených maminkami a babičkami. Největší úspěch slavily Ellinčiny mafiny s příkladem, ale i všechny ostatní buchtičky byly moc dobré.

Žáci prvních tříd si dne 1. 4. 2022 užili projekt Den s knihou, ve kterém se seznámili s dětskými autory a ilustrátory. Během dne děti pracovaly s textem, přečetly a poslechly si pohádky vybraných autorů a mohly si vyzkoušet jejich práci.

První stupeň a florbal

V pondělí 28. 3. 2022 proběhl turnaj AŠSK ve florbalu I. stupně základních škol. Okresního kola se zúčastnilo šest družstev. Smíšený tým naší školy ve finále porazil družstvo z Benátek nad Jizerou 7:2, turnaj vyhrál, a probojoval se tak do krajského finále, které bude 13. 4. 2022 v Rudné u Prahy.
Ve středu 30. 3. 2022 proběhlo republikové finále ve florbalu dívek základních škol prvního stupně ČEPS CUP 2022. Družstvo naší školy se v konkurenci šestnácti družstev umístilo na 5. místě. Naše družstvo zároveň získalo první místo ve střelecké soutěži na děravého brankaře. Děkujeme všem žákyním za reprezentaci školy.

Družina u hasičů

V březnu 2022 navštívila školní družina Hasičský záchranný sbor v Mladé Boleslavi. Děti se zde seznámily s hasičskou technikou, s prvky první pomoci a s fyzickou průpravou hasičského povolání. Prohlídka byla zajímavá.

Dopravní výchova v ŠD

Začátkem jara proběhly v jednotlivých odděleních školní družiny projektové dny s tématem Bezpečně do školy. Děti se zamýšlely nad bezpečností v dopravním provozu, ochranou zdraví a zlepšením životního prostředí. Jejich vycházky směřovaly k nedalekým křižovatkám, kde sledovaly chování chodců i řidičů, vyhodnocovaly jejich jednání, učily se bezpečně přecházet vozovky a pohybovat se bezpečně na chodníku. Určovaly dopravní značky v okolí školy a zamýšlely se nad jejich významem. Ve třídách vyráběly dopravní značky z různých materiálů, malovaly dopravní prostředky, řešily situace v dopravě a zpracovávaly informace, které měly přispět k získání i upevnění návyků v dopravní výchově i osobní bezpečnosti při cestě do školy.