Škola v přírodě 2.A a 2.C

Žáci třídy 2.A a 2.C se od 10. 10. do 14. 10. 2022 zúčastnili podzimní školy v přírodě v Rokytnici nad Jizerou. V rámci výuky žáci využívali krásné okolí Juniorhotelu Roxana, poznávali lesní dřeviny a další přírodniny, ze kterých také tvořili drobné výrobky, seznámili se s významnými turistickými místy v blízkém okolí. Vyzkoušeli si také sestavit konstrukci létajících draků dle předlohy a následně si užili jejich pouštění při krásném počasí. Poslední den se společně vydali hledat poklad, který si všichni právem zasloužili.

Dopravní výchova

Naši čtvrťáci se zúčastnili již tradičního vzdělávací projektu dopravní výchovy na dopravním hřišti u 8. ZŠ. V učebně autoškoly si děti upevnily vědomosti týkající se chování cyklisty v dopravním provozu. Nabyté vědomosti si pak následně vyzkoušely v praxi na cvičném dopravním hřišti.

Environmentální kurz

Žáci 8. ročníku tříd 8.B a 8.C se v týdnu od 3. do 7. 10. 2022 zúčastnili kurzu ENVV v klidném a krásném prostředí Jizerských hor v Bílém Potoce pod Smrkem pořádaného ve spolupráci se střediskem ekologické výchovy Libereckého kraje STŘEVLÍK.
Děti se aktivně zapojily do programu lektorek Letem ornitologickým světem a Po stopách lesní zvěře, kde se dověděly spoustu informací z říše živočichů a na vlastní kůži vyzkoušely poznávat ptáky i zvířata podle jejich zvuků, stop, vajíček, výměšků. V rámci programu byl i celodenní výlet do rezervace Jizerskohorské bučiny, který byl zaměřen nejen na poznávání a ochranu přírody, ale i na orientaci v terénu, první pomoc a další společné aktivity.

Kurz je realizován pro třídy bez rozšířené výuky tělesné výchovy, třída sportovní má v daném ročníku sportovně zaměřený kurz.

Bubnování

V prvním říjnovém týdnu se žáci 1. stupně zúčastnili hudebního a rytmického workshopu – bubnování se Zdeňkem Rollerem. Děti se díky hře na drumbeny na chvilku „ocitnou“ v Africe, Mexiku nebo Austrálii. Mimo jiné si zahrají na ozvěnu, tvoří rytmické řetězy a seznamují se s typickým symbolem Austrálie – hudebním nástrojem původních obyvatel didgeridoo.