Dne 23. 5. 2024 pořádala školní družina Májové hraní. Pro každý ročník byly vybrány tradiční i méně známé pohybové hry. Děti z prvních tříd si zahrály běhací hru Ocásky a procvičily postřeh při hře Semafor. Pro druhé třídy paní vychovatelky kromě Ocásků připravily míčovou hru s přírodovědným zaměřením „Kdo tam bydlí“. Třeťáci a čtvrťáci předvedli své pohybové dovednosti při hře Popletená obruč a Rybník. Všichni si herní odpoledne moc užili a těší se, až si hry zase zopakují.