Devítka v Terezíně

V pátek 21. dubna 2023 se žáci devátého ročníku zúčastnili dějepisné exkurze do Terezína. Během exkurze navštívili Malou pevnost, Magdeburská kasárna a Muzeum ghetta. Během exkurze, která je již tradičně součástí výuky dějepisu v devátém ročníku, si žáci prohloubili své znalosti o tématu holocaust.

Učitelé bez hranic

Ojedinělá mezinárodní spolupráce mezi školami UČITELÉ BEZ HRANIC je za námi. V druhé polovině dubna proběhla opět netradiční výměna učitelů mezi partnerskými školami – naší a slovenskou Základní školou Jána Kupeckého v Pezinku. Skupina našich pedagogů strávila se slovenskými dětmi úterní dopoledne, aby s nimi probrala zajímavosti České republiky, přiblížila Mladou Boleslav, zasportovala si či vyrobila dekorace i praktické doplňky. Na oplátku ve čtvrtek zavítali naši slovenští přátelé a kolegové k nám, aby našim žákům zpestřili výuku o výtvarné činnosti, třídní a společenské aktivity nebo přiblížili slovenský jazyk. Ve svém volném čase pak pro své hosty připravily školy zajímavý a oddychový program, např. s výletem do Trnavy, respektive do Poděbrad. Spolupráce obou škol není jen o tomto netradičním projektu, ale i o partnerství a společných třídních akcích nebo akcích učitelských. A také především o pevném lidském přátelství. Děkujeme všem.

Školní video o akci v Pezinku zde.

Úklid Štěpánky

Během dubna jsme pokračovali v aktivitách směřujících k ochraně životního prostřední – během výuky i ve školní družině. Po dobrovolné uklízecí akci žáků druhého stupně se do projektu Ukliďme Česko zapojili ve čtvrtek 13. 4. 2023 žáci z prvního stupně, a to od prvňáků po páťáky. Po úvodním seznámení s cílem této společné akce a konkrétním poučení vyrazili do lesoparku Štěpánka. Zde během dopoledne nasbírali 30 pytlů odpadků. Pomohli tím vyčistit rozsáhlý městský park sloužící volnočasovým aktivitám a zbavit přírodu ekologické zátěže. Děkujeme všem žákům za pomoc a rodičům za podporu. Věříme, že péče o životní prostředí nebude pro naše žáky cizí.

Družina a příroda

V dubnu proběhl ve školní družině ekologický projekt Jaro v přírodě zaměřený na ochranu životního prostředí. Děti pozorovaly na vycházkách okolní přírodu, určovaly v blízkosti potoku Klenice druhy stromů, rostlin a živočichů, které u vody spatřily. Při kvízech ověřovaly svoje znalosti o třídění odpadu a recyklaci surovin. Z didaktických panelů na Štěpánce načerpaly hravou formou zajímavosti z oblasti rozkladu surovin v přírodě. Při návratu do tříd některé skupiny zpracovávaly své poznatky na papírové archy, vyráběly záložky z přírodnin a malovaly obrázky z vycházek.