Technické práce

V projektu zaměřeném na technické práce pokračujeme. I další sedmáci, tentokrát chlapci ze 7.A, si ve středu 8. 2. 2023 zkusili práci se dřevem a v dílnách na 5.ZŠ vyráběli krmítko, dívky zatím ve škole pletly jednoduchou technikou z měkké vlny deku. Našim cílem je, aby si podobnými aktivitami prošli všichni sedmáci. Děkujeme 5.ZŠ za spolupráci. Naším hendikepem je absence dílen, a tudíž menší možnost s dětmi pomocí nářadí něco vyrábět nebo žáky prakticky a technicky vzdělávat.

Exkurze VÚV

Žáci osmého ročníku se v rámci předmětu chemie zúčastnili exkurze ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka Praha, založeném v období 1. republiky. Poutavě nám činnost této instituce přiblížil RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D. Žáci postupně prošli část, kde je na modelech vodních toků zjišťováno, jaké negativní dopady může mít rozsáhlá povodeň, jak důležité je s vodou správně hospodařit, jak měřit průtoky na vodních tocích a jak správně stavět velká vodní díla. Další důležitou činností je ochrana vodních zdrojů před znečištěním, ochrana před nadměrným odběrem vody a poklesem vodních hladin. Velkým úkolem je také ochrana vodních ekosystémů a posuzování okolních vlivů na ně. Velmi zajímavá byla část analytického měření různých látek v odpadních vodách. Pomocí těchto metod se dají stanovit i velmi malá množství drog v odpadní vodě nebo nárůst různých látek, které mohou mít vliv na naše zdraví nebo na vznik epidemií. V poslední části potom žáci viděli zařízení, které se schopno z odpadní vody udělat téměř vodu „pitnou“.

Přebory v hale s AC MB

Spolupráce s AC MB pokračuje také v zimním období – halové přebory staršího žactva v Jablonci nad Nisou

V sobotu 28. 1. 2023 proběhly v atletické hale v Jablonci nad Nisou Přebory Libereckého kraje starších žáků a žákyň. Z naší školy se pod hlavičkou AC Mladá Boleslav představilo 44 atletů a atletek ze 7. – 9. ročníku. Třetí místa obsadili Jakub Zderadička a Gábina Turová v běhu na 1500 metrů, Bára Rakušanová a Ellen Šléglová jako součást štafety na 4 x 150 metrů. Druhé místo a stříbrnou medaili získala Julie Žáková za skok vysoký. První místo a titul Přeborníka Libereckého kraje získala Adriana Chudobová ve skoku vysokém, Zuzana Štípková v běhu na 800 metrů a Bára Rakušanová v běhu na 300 metrů. Medailistům i všem ostatním zúčastněným dekujeme za předvedené výkony a za trpělivost v nezvykle dlouhých závodech, které končily po 19. hodině.

Družina a hasiči

Někteří žáci školní družiny z druhých tříd navštívili na sklonku ledna 2023 hasičskou stanici v Mladé Boleslavi. Prohlédli si prostory zdejší základny, seznámili se s ochrannými oděvy a pomůckami hasičů a s některými si zkusili i manipulovat. Nejvíce žáky zaujala auta hasičů, do kterých mohli i nastoupit a poté si prohlédnout i nářadí, které je nezbytné pro práci hasičů.