Adaptační kurzy

Začátek školního roku je spojený také s adaptačními pobyty a programy. Žáci čtvrtých tříd se seznamují s novými paními učitelkami, žáci šestky i s novým třídním kolektivem. Třída 4.A mimo jiné vyrazila na kuželky do Kosmonos, adaptační pobyt 4.B byl spojený s opékáním buřtů a spaním ve škole. 4.C opékala buřty, zpívala s kytarou a večer měla čas i na pohádku. Žáci se pak vyžili jak sportovně, tak kreativně. Společně vytvořili pravidla své třídy, zahráli si mnoho her a také soutěžili ve stavění domečku z přírodnin. Sportovka 6.A vyrazila za sportováním – raftingem a koloběžkami do Českého ráje, 6.B svůj pobyt a aktivity realizovala na Malé Skále a 6.C po seznamovacích a společenských hrách strávila noc pod stany na mladoboleslavském letišti.

Dějepisná soutěž

V průběhu distanční výuky minulého školního roku jsme připravili pro žáky osmého ročníku dějepisnou soutěž Tajemství vojenského kufříku. Žáci měli učivo o světové válce probrat netradiční formou – pátráním po osudech československých legionářů. Sešly se čtyři desítky prací, ze kterých jsme vybrali osmnáct nejlepších. Všichni zúčastnění si odnáší jedničku z dějepisu – vzhledem k provázání učiva se jim počítá do letošní klasifikace. Za nejlepší práce si žáci ve čtvrtek 3. 9. 2020 převzali diplom a drobnou odměnu. Blahopřejeme.

1. 9. 2020

Slavnostní přivítání prvňáčků v novém školním roce 2020/2021 se odehrálo 1. září před školou. Noví žáčci si poslechli školní hymnu, po které byl symbolicky zahájen školní rok tradičním zvoněním na zvonek. Paní učitelky pozvaly své děti na krátký okamžik do svých tříd. Děti pak prošly bránou poznání do školního světa. Přejeme všem dětem, nejenom prvňáčkům, klidný a pohodový školní rok, ať se jim ve škole daří a odnesou si ze školy spoustu vědomostí a dovedností.

Školní rok 2020/2021

Vážení žáci a rodiče,

přinášíme informace související se zahájením nového školního roku 2020/2021 a těšíme se na společné aktivity a vzdělávání. I v tomto školním roce přivítáme nové kolegyně, především na druhém stupni. Přejeme jim příjemný vstup do našeho školního prostředí, odcházejícím kolegům děkujeme za vykonanou práci a přejeme hodně štěstí v osobním i profesním životě.

Škola je v tuto chvíli kapacitně naplněna.

V rubrice Organizace školního roku jsou zveřejněny termíny prázdnin a volných dnů.

Rozvrhy hodin jsou k dispozici v Dokumentech. Osobní rozvrhy (se zobrazením konkrétních skupin) naleznete ve své webové či mobilní aplikaci Bakaláři – stálý rozvrh. Žáci je obdrží také vytištěné pro svoji potřebu nebo pro založení do žákovského zápisníku prvního stupně. Výuka začíná sudým týdnem. Od 14. 9. 2020 budou platit upravené rozvrhy v souvislosti s výukou plavání (1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B).

Upozorňujeme, že v případě užití mobilní aplikace (pro tablety a mobilní telefony) je nutné mít nainstalovanou verzi BakářiOnLine (modré logo). Aplikace s barevným logem se neaktualizuje. Doporučujeme přečíst naši nápovědu v Dokumentech a dobře si uložit vytištěné přístupové údaje. Žáci mají svůj žákovský účet od čtvrté třídy (pozor při komunikaci se školou).

Na začátku školního roku doporučujeme a prosíme o kontrolu osobních údajů v EŽK. Případné změny hlaste prosím třídním učitelům.

V případě nenadálé distanční výuky (výuky na dálku) bychom rádi využívali platformu Microsoft TEAMS v kombinaci s Bakaláři. Bližší podrobnosti by byly včas oznámeny prostřednictvím EŽK a webových stránek.

Režim v prvním školním týdnu

 • 1. 9. 2020 – sraz u svých vyučujících na hřišti školy (přístup podél tělocvičny), ve svých třídách cca 08.00 – 08.45,
 • žáci prvního ročníku budou mít sraz před školou u svých vyučujících,
 • rodiče a cizí osoby se nebudou pouštět do budovy školy,
 • rodičům prvňáčků budou před školou předány v obálce přístupové údaje do systému Bakaláři (EŽK),
 • ranní školní družina nebude první den v provozu, odpolední družina bude k dispozici do 13.00 hodin,
 • na oběd budou žáci vpuštěni bočním vchodem do jídelny (oběd se vydává od 9.00 hodin),
 • 2. 9. 2020 – 1. – 3. hodina (na druhém stupni 1. – 2. hodina) třídnické práce, další vyučování dle rozvrhu,
 • první ročník má v prvním týdnu zvláštní režim (1. 9. a 2. 9. 1 vyučovací hodina, 3. 9. dvě vyučovací hodiny a 4. 9. tři vyučovací hodiny), třídní učitelé si budou žáky odvádět z prostranství před školou celý první týden,
 • školní autobus Školáček bude v provozu od 2. 9. 2020, odjíždí v 07.30 hodin ze zastávky Havlíčkova, Foky a zastavuje na zastávce Havlíčkova, u hřiště; zpět je vypraven v 15.00 hodin – dle mimořádného opatření je jízda možná pouze s rouškou.

Opatření a změny v souvislosti s COVID-19

Od žáků se před příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. Nejsou stanovena žádná plošná omezení počtu žáků ve třídách.

 • v budově školy budou podniknuty všechny kroky k tomu, aby škola byla bezpečným prostředím pro vzdělávání dětí (průběžný úklid, dezinfekce, průběžná poučení o hygienických pravidlech a vysvětlování žákům smysl daných opatření apod.),
 • zákaz vstupu rodičů a cizích osob do školy – v případě domluvené či náhlé individuální návštěvy pouze s rouškou, prosíme, respektujete pokyny při vstupu do školy (ať už z kanceláře, či od vrátné), využijte komunikační systém školy (školní e-maily, KOMENS v elektronické žákovské knížce),
 • školní kroužky budou do odvolání (předpoklad do konce roku 2020) zrušeny, nabízeny budou pouze vybrané volnočasové aktivity (pro družinové žáky s omezením návratu zpět do družiny),
 • v souvislosti s rozvrhem hodin a počtem žáků na škole nejsme úplně schopni zajistit nepřesouvání dětí druhého stupně nebo optimální časové rozvržení oběda – v případě nutnosti povinného zajištění tohoto opatření by hrozila částečná distanční výuka žáků,
 • optimalizovali jsme rozdělení dětí do skupin na výuku anglického jazyka (dvě třídní skupiny),
 • na výběr bude v jídelně pouze jedno jídlo (pro urychlení výdeje),
 • školní družina bude fungovat v upraveném režimu, kapacita bude pouze pro žáky prvního až třetího ročníku, provozní doba odpolední družiny je nově ukončena v 16.30 hodin (do odvolání),
 • buďte ohleduplní a neposílejte prosím do školy nemocné dítě (nejde jen o COVID-19, ale i o chřipku apod.), škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění – bude však věnovat těmto příznakům zvýšenou míru pozornosti a v případě příznaků neprodleně kontaktuje zákonné zástupce,
 • nošení ochranných pomůcek (zakrytí úst a nosu) je na zvážení rodičů.

Veškerá opatření jsou dána na základě doporučení MŠMT ČR k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. Zohledněny jsou personální, prostorové a další podmínky chodu naší školy. Věříme, že uvedená opatření v současné době pochopíte a budete respektovat. Ani nás netěší, že musíme vzhledem k epidemiologické situaci omezit chod školy. Děkujeme.

Do sekce Dokumenty byla přidáná nová verze školního řádu platného od 1. 9. 2020, kterou schválila školská rada. Obsahuje nově možnost omluvení absence žáka prostřednictvím oficiální žádosti o uvolnění během vyučování. Nově tedy již není nutné omlouvat po odevzdání žádosti absenci žáka v elektronické žákovské knížce. Vzhledem k tomu, že v současné době byla schválena novela školského zákona, která „zlegalizovala“ možnost tzv. distanční výuky na ZŠ, budeme však v brzké době nuceni poupravit i tuto aktuální verzi školního řádu. Doplněno dne 27. 8. 2020.

Článek může být v průběhu dalších dní aktualizován. Děkujeme za pochopení.