Štěstí deváťákům

Ve čtvrtek 25. 6. 2020 se na letišti v Mladé Boleslavi uskutečnilo slavnostní rozloučení s žáky devátých tříd. Rozlučku provázelo poděkování učitelům i rodičům a dojemné chvíle loučení. Součástí byly již tradičně vyhlídkové lety pro vylosované žáky. Přejeme všem žákům z áčka i béčka do dalších let hodně štěstí.

Více fotografií na školní sociální síti facebook.com/6zsmb. Poděkování patří VOPATFOTOGRAF.

Poslední oběd

V pátek 26. 6. 2020 se bude vzhledem k předávání vysvědčení a ukončení vzdělávacích aktivit vydávat oběd pro žáky prvního stupně mezi 9.00 – 11.00 hod. V případě nezájmu si oběd, pokud je přihlášen, odhlašte. Díky.

Výsledky – sportovka

Výsledky náboru do sportovní třídy od 6. ročníku školního roku 2020/2021 jsou zveřejněny v přiložených dokumentech, zvlášť podle startovních čísel pro dívky a zvlášť pro chlapce. Prosíme všechny zákonné zástupce zařazených žákyň a žáků (nejenom přestupujících), aby potvrdili nejpozději v pátek 19. 6. 2020 zájem o sportovní třídu na mail lukas.krejcik@6zsmb.cz, případně telefonicky do školy. Pro žáky z jiných škol je zde žádost o přestupsouhlas se zařazením žáka, které je nutné vyplnit a doručit škole. Formulář souhlasu se zařazením bude také předán žákům, kteří se zúčastňují vzdělávacích aktivit a jsou přítomni ve škole. Vzhledem k současné situaci předpokládáme, že třídní schůzka pro rodiče žáků budoucí sportovní třídy se uskuteční až na začátku září.

Vysvědčení

Vysvědčení za školní rok 2019/2020 bude žákům vzhledem k ředitelskému volnu předáno tradiční formou v pátek 26. 6. 2020 mezi osmou a devátou hodinou ranní.

Dle mimořádného opatření MZ ČR je za tímto účelem povolena osobní přítomnost žáků bez omezení (bez nutnosti dodržet maximální počet ve skupině). Od každého přítomného žáka budeme vybírat před školou aktuální podepsané čestné prohlášení (ke dni 26. 6. 2020 bez ohledu na předchozí odevzdaná čestná prohlášení).

Žáci druhého stupně (s výjimkou žáků 9. ročníku) budou mít možnost v uvedenou dobu realizovat třídní focení.

Vzdělávací aktivity prvního stupně (dopolední i odpolední blok) budou ukončeny ve čtvrtek 25. 6. 2020.

Aktualizováno dne 21. 6. 2020.