Stávající opatření v provozu škol platí nadále i po 24. 1. 2021.


Výpis vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 bude žákům předán při nejbližší možné příležitosti, kdy bude povolena osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Informaci o pololetním hodnocení však rodiče i žáci obdrží 28. 1. 2021 prostřednictvím školního informačního systému, tj. v EŽK Bakaláři – v přehledu pololetních hodnocení v době školní docházky na škole. Tato informace se netýká žáků 1. – 2. ročníku, kteří se v době vydání hodnocení vzdělávají prezenčně ve škole.