První stupeň a florbal

V pondělí 28. 3. 2022 proběhl turnaj AŠSK ve florbalu I. stupně základních škol. Okresního kola se zúčastnilo šest družstev. Smíšený tým naší školy ve finále porazil družstvo z Benátek nad Jizerou 7:2, turnaj vyhrál, a probojoval se tak do krajského finále, které bude 13. 4. 2022 v Rudné u Prahy.
Ve středu 30. 3. 2022 proběhlo republikové finále ve florbalu dívek základních škol prvního stupně ČEPS CUP 2022. Družstvo naší školy se v konkurenci šestnácti družstev umístilo na 5. místě. Naše družstvo zároveň získalo první místo ve střelecké soutěži na děravého brankaře. Děkujeme všem žákyním za reprezentaci školy.

Družina u hasičů

V březnu 2022 navštívila školní družina Hasičský záchranný sbor v Mladé Boleslavi. Děti se zde seznámily s hasičskou technikou, s prvky první pomoci a s fyzickou průpravou hasičského povolání. Prohlídka byla zajímavá.

Dopravní výchova v ŠD

Začátkem jara proběhly v jednotlivých odděleních školní družiny projektové dny s tématem Bezpečně do školy. Děti se zamýšlely nad bezpečností v dopravním provozu, ochranou zdraví a zlepšením životního prostředí. Jejich vycházky směřovaly k nedalekým křižovatkám, kde sledovaly chování chodců i řidičů, vyhodnocovaly jejich jednání, učily se bezpečně přecházet vozovky a pohybovat se bezpečně na chodníku. Určovaly dopravní značky v okolí školy a zamýšlely se nad jejich významem. Ve třídách vyráběly dopravní značky z různých materiálů, malovaly dopravní prostředky, řešily situace v dopravě a zpracovávaly informace, které měly přispět k získání i upevnění návyků v dopravní výchově i osobní bezpečnosti při cestě do školy.

Škola nanečisto

Ve dnech 9. 3. a 16. 3. se v rámci Dne otevřených dveří na naší škole konala ,,Škola nanečisto“ pro předškoláky. Děti se svými rodiči zavítaly do tříd 1. stupně, kde pro ně byl připravený bohatý program. Děti si měly možnost prohlédnout třídy, vyzkoušely si, jaké to je usednout do lavice, dovednostní aktivity, psát na tabuli, pracovat s různými pomůckami pro prvňáčky. Velmi je nadchla práce s interaktivní tabulí. Děti i rodiče odcházeli spokojeni. Součástí aktivit před zápisem do prvních tříd jsou také návštěvy předškoláků z okolních mateřských škol. Těšíme se na další spolupráci se školami i rodiči budoucích prvňáčků.