I na velké škole můžeme zažít rodinnou atmosféru. To se podařilo na společné akci celé školy, při projektu Stromy v pátek 11. 11. 2022 spojeného se sázením stromků – Sázíme stromky pro potomky, jak akci nazval organizátor ČSOP Klenice.

Promíchané skupiny žáků z prvního i druhého stupně a také z mateřské školy Stonožka zasadily celkem 61 ovocných stromů podél cyklostezky z Mladé Boleslavi do Řepova. Celkem se na výsadbě podílelo 126 žáků školy. Aby to zbývajícím nebylo líto, byl připraven projekt zaměřený na ochranu životního prostředí a přírody. Cílem bylo seznámit se s významnými stromy v okolí školy, připomenout si poznatky nebo se naučit nové o přírodě týkající se např. léčivých rostlin, stromů nebo jedovatých bylin. Smyslem společného projektu bylo také poznat i ostatní žáky ze školy a pomoci nejmenším při společné práci. Žáci se vypravili nejen za „svým“ stromem, ale také do parku Štěpánka, kde uvedené úkoly našli a plnili. Společně pak připravili informační plakát k danému stromu.

Díky všem za úžasnou vzdělávací a výchovnou akci, především pak samotným organizátorům z řad vyučujících prvního stupně.