Sedmáci s hady

Teoretické, ale i praktické znalosti o hadech si užili žáci sedmých tříd ve středu 20. 4. 2022 v rámci speciálního programu, kde si živé plazy mohli prohlédnout velmi zblízka.

Družina a papoušci

Děti ze školní družiny se zúčastnily ve čtvrtek 21. 4. 2022 v naší tělocvičně přírodovědného programu, kde se seznámily s různými druhy papoušků. Dozvěděly se spoustu zajímavostí o tom, kde papoušci žijí, čím se živí, co je lze naučit a jak o ně pečovat. Kdo z dětí měl zájem, mohl se s papouškem na ruce vyfotografovat.

6 v jeskyni

Před Velikonocemi podnikly třídy šestého ročníku zeměpisnou exkurzi do Bozkovských dolomitových jeskyní. Žáci tří tříd vyrazili na Semilsko vlakem, k jeskyním je čekala pěší túra od říčky Kamenice. Postupně ve čtyřech skupinách vyrazili do podzemních prostor této unikátní jeskyně a seznámili se zde s geologickými jevy souvisejícími se vznikem jeskyní. Všímali si různých útvarů a krasových jevů, vyvrcholením exkurze a prohlídkové trasy v délce 400 metrů byla pak cesta kolem podzemního jezera.

Andersen

Děti ze 3.B se v pátek 1. dubna 2022 zúčastnily celorepublikové akce Noc s Andersenem – spaní s knihou v knihovnách či školách. Vstupenkou na tuto akci bylo napsání svého příběhu, pohádky či básničky. Děti popovídaly o tom, kdo byl H. Ch. Andersen, připravily si Laptop, do kterého celý průběh akce zaznamenávaly. Přijel za nimi pan spisovatel Luboš Pavel, který jim řekl, jak se píše pohádka, a některé své knížky pro děti představil. Naladil je pohádkovými písničkami v doprovodu kytary. Pak už přišel čas na jejich příběhy, které si navzájem ohodnotily a pochválily. Povečeřely pizzu z PP grilu. A pak se už nasoukaly do spacáků a postupně při dlouhé pohádce Sněhová královna od pana Andersena, kterou jim četly na střídačku paní učitelka a slečna vychovatelka, postupně usínaly. Po 23. hodině už všechny spaly. Brzký budíček ovšem nastal po 6. hodině ranní! Děti tentokrát při animované pohádce Sněhová královna postupně vstávaly a nasnídaly se pečených dobrot připravených maminkami a babičkami. Největší úspěch slavily Ellinčiny mafiny s příkladem, ale i všechny ostatní buchtičky byly moc dobré.

Žáci prvních tříd si dne 1. 4. 2022 užili projekt Den s knihou, ve kterém se seznámili s dětskými autory a ilustrátory. Během dne děti pracovaly s textem, přečetly a poslechly si pohádky vybraných autorů a mohly si vyzkoušet jejich práci.