Bezpečně v dopravě

Na konci listopadu naše škola využila nabídky aktivit Dopravní výchovy pro nadační fond ŠKODA AUTO. Úkolem prevence bylo nabídnout všem žákům školy přiměřeně věku takové informace, které je přesvědčí o smyslu bezpečného chování v silničním provozu a srozumitelně jim ukáže použití bezpečnostních prvků. Cílem bylo přinést žákům poznatky o tom, že u velké části nehod dochází zbytečně k tragickým následkům. Některé třídy realizovaly tento program i online formou.

Halloween

Během měsíce listopadu probíhaly v některých třídách na prvním stupni a ve školní družině aktivity s halloweenskou tematikou . Děti si připravily doma pěkné masky, ve kterých si ve škole Halloween užily. První třídy během projektového dne počítaly, četly, psaly v halloweenském duchu a vyráběly třeba pavoučí čelenky nebo strašidelné dýně. Čtvrťáci se věnovali srovnávání Hallowenu a Dušiček, plnili tematicky zaměřené úkoly, vytvořili vlastní knížku a podzimní svícen. Ve školní družině se hrálo, soutěžilo. Všichni si Halloween užili.

Exkurze

Během podzimu se žáci devátého ročníku vydali do Turnova. Prohlédli si expozici minerálů, které je možné nalézt jak na území Čech, tak i ve světě. Expozice je součástí Muzea Českého ráje. Zde se nachází také národopisné muzeum s exponáty z Turnovska, též sbírky zaměřené na historii zpracování drahých kamenů v tomto kraji. Během prohlídky expozice žáci vypracovávali zajímavý pracovní list s praktickými úkoly. Součástí exkurze byl také kamenářský dům, který nabízí ukázku historických řemesel. Návštěva tohoto muzea je určitě zajímavým doplňkem učiva přírodopisu 9. ročníku, které je zaměřeno na geologické vědy, tj. mineralogie a petrologie.

Škola v přírodě 2.C

Školáci ze 2.C prožili pět krásných dnů školy v přírodě v malebném Kryštofově Údolí. Počasí jim přálo, tak mohli objevovat krásy a dominanty tohoto místa a jeho okolí. Viadukt, venkovský orloj, les, lesní studánku… Své síly potřebovali na transbordéru přes řeku Nisu, užili si opékání buřtů, malování na kamínky a kaštany, velkým zážitkem bylo i cestování vlakem. Ale hlavně se poznali jinak než ze školních lavic, což je pro třídní kolektiv moc dobře.