Dne 31. 10. 2022 zástupci školního parlamentu uspořádali oslavu původně keltského svátku, nyní především připomínaného v anglosaských zemích – Halloween. Žáci, i někteří z pedagogů, předvedli různě originální masky, netradiční barevnost líčení a nápadité kostýmy. V rámci programu se hodnotila nejlépe vyzdobená třída na I. i II. stupni a v každé třídě si zvolili žáci nejlepší masku. Celý den probíhalo v některých hodinách i tematické vyučování spojené s tímto svátkem.
Kompletní hodnocení třídních masek našich žáků, stejně tak i nejoriginálnější výzdobu třídy na I. a II. stupni, se ujali členové školního parlamentu. Společně ocenili a hodnotili originalitu výzdoby tříd takto: žáci I. stupně – 1.B, II. stupeň – 8.B.
Všem zúčastněným patří díky nejen za početnou účast na tomto duchařském svátku, ale i za projevení dostatečného smyslu pro humor.