Dýňování

Začátek týdne po podzimních prázdninách probíhal ve školní družině v duchu svátku Halloween. Děti předváděly svoje masky, vyráběly z různých druhů materiálů dekorace, jako například lampiony, pavouky, netopýry, strašidla, aj. Vyvrcholením akce bylo společné „dýňování“ s rodiči ve školní jídelně. Vydlabané dýně byly využity k výzdobě školy.

Halloween 2022

Dne 31. 10. 2022 zástupci školního parlamentu uspořádali oslavu původně keltského svátku, nyní především připomínaného v anglosaských zemích – Halloween. Žáci, i někteří z pedagogů, předvedli různě originální masky, netradiční barevnost líčení a nápadité kostýmy. V rámci programu se hodnotila nejlépe vyzdobená třída na I. i II. stupni a v každé třídě si zvolili žáci nejlepší masku. Celý den probíhalo v některých hodinách i tematické vyučování spojené s tímto svátkem.
Kompletní hodnocení třídních masek našich žáků, stejně tak i nejoriginálnější výzdobu třídy na I. a II. stupni, se ujali členové školního parlamentu. Společně ocenili a hodnotili originalitu výzdoby tříd takto: žáci I. stupně – 1.B, II. stupeň – 8.B.
Všem zúčastněným patří díky nejen za početnou účast na tomto duchařském svátku, ale i za projevení dostatečného smyslu pro humor.

3.B a 3.C na Slovensku

Ve dnech 19. – 21. 10. 2022 navštívily třídy 3.B a 3.C partnerskou školu v Pezinku a společně se slovenskými dětmi a jejich paními učitelkami podnikly výlet po Pezinku, do hasičské stanice nebo do Malokarpatského muzea. Navštívily Malkia park nedaleko Dunajské Stredy a v Bratislavě hrad. O spaní a stravu se s velkou péčí postarala pezinská škola, které patří velký dík. Slovenské děti dostaly od našich dětí dárečky a na oplátku si naše přivezly dárky ze Slovenska. A spolu s nimi také krásné zážitky.

6.A a 6.B na Slovensku

Ve dnech 13.-15. října 2022 vycestovali žáci 6.A a 6.B na Slovensko. V rámci zahraniční spolupráce se Základní školou Jána Kupeckého v Pezinku se uskutečnilo první setkání žáků šestých tříd. Šesťáci z Pezinku i z Mladé Boleslavi se sešli v Popradu, kde se konal XXX. ročník Mezinárodního festivalu horských filmů. Vedle filmové projekce si žáci užili společný výlet kolem Štrbského plesa, prohlídku města Poprad a pobyt zakončili dováděním ve vodě v AquaCity Poprad. Za organizaci této akce děkujeme a těšíme se na další setkání se slovenskými vrstevníky.