Žáci 8.B a 8.C se v týdnu od 30. 10. do 3. 11. 2023 věnovali různým environmentálním aktivitám. Tři dny strávili na vzdělávacím pobytu v Ekocentru Střevlík v Oldřichově v Hájích, v podhůří Jizerských hor, kde úspěšně absolvovali program „Planeto, dáme to“. Zbývající dva dny věnovali aktivitám v Mladé Boleslavi. Navštívili čistírnu odpadních vod v Podlázkách, v laboratoři školy prováděli rozbor stojaté vody, v kině Cinestar zhlédli dobrodružný expediční film z oblasti Amazonie JAVARI. Zpestřením byly výtvarné aktivity zaměřené na výrobu dekorací formou recyklace starých triček. Tyto činnosti přispěly u žáků nejenom k upevnění cílů v oblasti životního prostředí, ale také k budování pozitivního klima v rámci třídních kolektivů.