Školní družina uspořádala v týdnu od 13. – 16. 11. 2023 „DRAKIÁDU TROCHU JINAK“. Tentokrát děti nepouštěly draky, ale různými výtvarnými a pracovními technikami tvořily a vyráběly, a to nejen létající draky, ale i draky pohádkové. Soutěžily, plnily úkoly a dělaly dračí pokusy.