Druháci v minizoo

Žáci tříd 2. ročníku měli v průběhu listopadu exkurzi v Ekocentru Zahrada v Mladé Boleslavi. Děti navštívily místní MiniZOO, kde si prohlédly různá domácí, volně žijící či exotická zvířata a dozvěděly se zajímavosti o sovách. Odvážní jedinci si také mohli pohladit některé živočichy, např. králíky, hady nebo sovy.

Stromy

I na velké škole můžeme zažít rodinnou atmosféru. To se podařilo na společné akci celé školy, při projektu Stromy v pátek 11. 11. 2022 spojeného se sázením stromků – Sázíme stromky pro potomky, jak akci nazval organizátor ČSOP Klenice.

Promíchané skupiny žáků z prvního i druhého stupně a také z mateřské školy Stonožka zasadily celkem 61 ovocných stromů podél cyklostezky z Mladé Boleslavi do Řepova. Celkem se na výsadbě podílelo 126 žáků školy. Aby to zbývajícím nebylo líto, byl připraven projekt zaměřený na ochranu životního prostředí a přírody. Cílem bylo seznámit se s významnými stromy v okolí školy, připomenout si poznatky nebo se naučit nové o přírodě týkající se např. léčivých rostlin, stromů nebo jedovatých bylin. Smyslem společného projektu bylo také poznat i ostatní žáky ze školy a pomoci nejmenším při společné práci. Žáci se vypravili nejen za „svým“ stromem, ale také do parku Štěpánka, kde uvedené úkoly našli a plnili. Společně pak připravili informační plakát k danému stromu.

Díky všem za úžasnou vzdělávací a výchovnou akci, především pak samotným organizátorům z řad vyučujících prvního stupně.

Trilopark – muzeum pravěku

Ve středu 9. 11. 2022 se žáci šestého ročníku zúčastnili programu Trilopark – Muzeum pravěku. Žáci se velmi zajímavou a zábavnou formou seznámili se zvířaty, kteří na naší planetě žili v dávných dobách, vyzkoušeli si na vlastní kůži práci paleontologa, prohlédli si zkameněliny a na závěr si sami zhotovili a nabarvili sádrový odlitek pravěkého živočicha. Program byl součástí tematického vyučování hrazeného z projektu školy.

Dýňování

Začátek týdne po podzimních prázdninách probíhal ve školní družině v duchu svátku Halloween. Děti předváděly svoje masky, vyráběly z různých druhů materiálů dekorace, jako například lampiony, pavouky, netopýry, strašidla, aj. Vyvrcholením akce bylo společné „dýňování“ s rodiči ve školní jídelně. Vydlabané dýně byly využity k výzdobě školy.