Na konci listopadu byly slavnostně předány všem prvňáčkům slabikáře. Letos tomu však bylo poprvé jinak. Došlo k propojení prvního a druhého stupně – deváťáci připravili pro nejmenší školáky nejprve čtyři vědomostní úkoly, při kterých kluci a holky ukázali své dosavadní čtenářské dovednosti, a potom další čtyři úkoly, při nichž děti sbíraly písmenka, která pak lepily na pruh barevného papíru za sebou tak, aby jim vzniklo slovo SLABIKÁŘ. Na závěr předali deváťáci dětem slabikáře a popřáli jim hodně úspěchů ve škole.

Velký dík patří nejenom deváťákům za milý a vstřícný přístup k našim nejmenším, ale také právě prvňáčkům. Paní učitelky prvních tříd můžou být na své žáky pyšné, jak vše bez problému zvládli.