Žáci 4.B se v hodinách přírodovědy věnovali tématu ekosystém les – z různých zdrojů vyhledávali a třídili informace, učili se jasně a stručně formulovat to podstatné. Na tomto projektu se mimo jiné přesvědčili o výhodách spolupráce a nutnosti vzájemné komunikace. Při závěrečných prezentacích se zaměřovali hlavně na různé zajímavosti týkající se fungování lesa a života v něm a přitažlivou formou tak předali svým spolužákům spoustu nových vědomostí.