Základní škola a Mateřská škola
Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

Základní škola

a Mateřská škola

Mladá Boleslav,

Jilemnického 1152, příspěvková organizace

Aktuality

Postup všech týmů

Postup všech týmů

Fantastický úspěch - i poslední čtvrtý tým druhého stupně - starší žáci, postoupil do kvalifikačního turnaje o republikové finále turnaje AŠSK ČR - Asociace školních sportovních klubů ve florbalu. Chlapci vyhráli v úterý 21. 1. 2020 krajské kolo Středočeského kraje na...

Ocenění sportovců

Ocenění sportovců

V Nymburce proběhlo ve středu 15. 1. 2020 slavnostní ocenění sportovců ze základních a středních škol Středočeského kraje, kteří se ve školním roce 2018/2019 umístili v republikových soutěžích na prvních třech místech. Z naší školy se tohoto slavnostního aktu...

Britský den

Britský den

V pondělí 13. 1. 2020 se žáci 5.A a 5.C vydali na pomyslný výlet do Velké Británie. Nejprve si sami připravili pravou britskou snídani, poté se seznámili s nejznámějšími britskými autory pro děti, spočítali, kolik kilometrů je Londýn vzdálený od Mladé Boleslavi a...

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Zveme všechny zájemce z řad rodičů budoucích prvňáčků na Den otevřených dveří, který se koná ve středu 4. 3. 2020. Komentované prohlídky budou připraveny vždy v 10.00, 12.00, 14.00 a 16.00 hodin. Přijďte se seznámit s aktivitami školy a školním vzdělávacím programem....

Návštěva Templu

Návštěva Templu

Ve dnech 9. a 10. 1. 2020 se naši čtvrťáci vypravili do Městského paláce TEMPL, kde se účastnili vlastivědného programu PUTOVÁNÍ ZA POZNÁNÍM. Seznámili se zde s životem v době kamenné, vyzkoušeli si výrobu přeslenu, amuletu, kamenných nástrojů a mletí...

Podpora Spolku

Podpora Spolku

Vážení rodiče, ti z vás, kteří by chtěli přispět na činnost školního spolku, který podporuje aktivity všech našich dětí, a neučinili jste tak během třídních schůzek, můžete patřičnou částku zaslat na účet Spolku č. 244917958/0300. Platbu opatřete variabilním symbolem...

Dobrý skutek

Dobrý skutek

Před vánočními svátky jsme se z iniciativy školního parlamentu zapojili do projektu DOBRÝ SKUTEK. Jednotlivé třídy se samy rozhodly, zda nějakým způsobem přijmou tuto výzvu. Prvňáčci z 1.A nakrmili v parku Štěpánka zvířátka, žáci 1.B předali do azylového domu školní...

Konzultační schůzky

Konzultační schůzky

Vážení rodiče, navštivte v rámci konzultačních schůzek (i společně se žákem) vybrané vyučující. Doporučujeme se předem ohlásit. Učitelé jsou pro vás k dispozici.

O NÁS...

ŠANCE
ELÁN
SPORT
TVOŘIVOST
KOMUNIKACE
AKTIVITA

Kontaktní údaje

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav,

Jilemnického 1152, příspěvková organizace

Telefon: +420 326 201 911

E-mail: info6zs@6zsmb.cz

IČO: 75 034 034

žáků

pedagogů

tříd

let od založení