Základní škola a Mateřská škola
Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

Základní škola

a Mateřská škola

Mladá Boleslav,

Jilemnického 1152, příspěvková organizace

Aktuality

Třídní schůzky ON-LINE

Třídní schůzky ON-LINE

Vážení rodiče, třídní schůzky se v letošním pololetí uskuteční on-line prostřednictvím žákovských účtů MS TEAMS. V případě dalších konzultací využijte prosím komunikační systém školy - KOMENS v elektronické žákovské knížce nebo školní e-maily jednotlivých pedagogů....

číst více
On-line výuka

On-line výuka

Aktualizováno 13. 11. 2020 Od 18. 11. 2020 bude umožněna osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku. Viz samostatný článek a zpráva v EŽK. Od stejného data budou v případě potřeby možné konzultace s jednotlivými učiteli (pouze však jeden žák a jeden učitel). Vzhledem k...

číst více
První a druhé třídy

První a druhé třídy

Vážení rodiče, od středy 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku na vyučování, prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách ve svých kmenových třídách. Důraz bude kladen na dodržování předchozích hygienických opatření – desinfekce, větrání,...

číst více
Sekretariát

Sekretariát

Během mimořádných dnů volna a podzimních prázdnin (26. - 30. 11. 2020) bude omezen provoz sekretariátu. V případě nutných a neodkladných záležitostí kontaktujte ředitele školy na telefonním čísle 774 096 696. Kancelář školní jidelny a kancelář mateřské školy bez...

číst více
Prázdniny

Prázdniny

Přejeme všem žákům v této nelehké době a v době distanční výuky pokud možno krásné dny volna a podzimních prázdnin. Doufáme, že díky aktivnímu odpočinku bez zbytečného stresu naberete sílu do dalších dnů výuky. Těšíme se na vás a od počítače zdraví pedagogové...

číst více
TEAMS

TEAMS

Pod tímto odkazem je návod na přihlášení do aplikace TEAMS, která je součástí distanční výuky na škole. Jak bylo avizováno, do 16. 10. 2020 budou rozeslány přístupové údaje pro zatím nepřihlášené žáky prostřednictvím EŽK. Děkujeme za...

číst více
Uzavření školy

Uzavření školy

Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 o přijetí krizového opatření je od 14. 10. do 1. 11. 2020 zakázána osobní přítomnost žáků na vyučování. Pokyny k distanční výuce obdrží žáci a zákonní zástupci prostřednictvím EŽK. Informace k distanční výuce 14. –...

číst více
Mimořádná opatření

Mimořádná opatření

Nové organizační záležitosti v souvislosti s epidemiologickou situací a mimořádnými organizačními opatřeními: Mateřská škola je uzavřena. Z personálních a organizačních důvodů rozhodl ředitel školy dne 9. 10. 2020 po dohodě se zřizovatelem o prodloužení uzavření MŠ do...

číst více

O NÁS...

ŠANCE
ELÁN
SPORT
TVOŘIVOST
KOMUNIKACE
AKTIVITA

Kontaktní údaje

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav,

Jilemnického 1152, příspěvková organizace

Telefon: +420 326 201 911

E-mail: info6zs@6zsmb.cz

IČO: 75 034 034

žáků ZŠ

pedagogů ZŠ

tříd ZŠ

let od založení