Základní škola a Mateřská škola
Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

Základní škola

a Mateřská škola

Mladá Boleslav,

Jilemnického 1152, příspěvková organizace

Aktuality

Volby – výsledky

Volby – výsledky

Zápis výsledků voleb do školské rady se otevře zde. Nová školská rada volená na tříleté funkční období je tvořena ze zástupců pedagogů, zřizovatele a rodičů. Za pedagogy byly zvoleny Marie Vaňková a Martina Lochmanová, zákonní zástupci ve volbách zvolili paní Olgu...

číst více
Ředitelské volno

Ředitelské volno

V souladu s § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitel školy z organizačních a technických důvodů na den 27. září 2021 pro žáky základní školy volno ředitele školy. Viz...

číst více
Kroužky

Kroužky

Nabídka kroužků na školní rok 2021/2022 byla zveřejněna v rubrice VOLNÝ ČAS. Přihlašování je možné od úterý 7. 9. 2021 v 18.00 hodin prostřednictvím e-mailových adres. Nabídka dalších volnočasových aktivit jiných subjektů se posílá formou letáčků – např. oddíly FA...

číst více
MB karty

MB karty

Vážení rodiče a žáci, v průběhu podzimu skončí pilotní provoz tzv. MB karet (multifukčních karet pro žáky boleslavských škol) a naběhne ostrý provoz. MB karta je multifunkční kartou pro žáky boleslavských základních škol, která umožňuje využívat mladoboleslavskou MHD...

číst více
Nový školní rok 2021/2022

Nový školní rok 2021/2022

Vážení žáci a rodiče, přinášíme informace související se zahájením nového školního roku 2021/2022 a těšíme se na společné aktivity a vzdělávání. Na začátku školního roku doporučujeme a prosíme o kontrolu osobních údajů v EŽK, především kontaktů. Případné změny hlaste...

číst více
Rozvrh hodin

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin na školní rok 2021/2022 se otevře pod následujícím odkazem. Rozvrh hodin platný po dobu plavání (tj. od 6. 9. 2021) pro třídy 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 4.A a 4.B je k dispozici zde. Plaveckým dnem v Městském bazénu Mladá Boleslav je čtvrtek....

číst více

Akce školy

Den jazyků

Den jazyků

Již tradičně jsme na naší škole oslavili Evropský den jazyků. Ten sice připadá na 26. 9., my jsme si jej však vzhledem k pracovnímu týdnu připomněli již v pátek 24. 9. 2021. Pro žáky osmého a devátého ročníku byly připraveny různé aktivity, které měly společně za cíl...

číst více
Adaptační aktivity

Adaptační aktivity

Začátek nového školního roku je tradičně spjat s adaptačními aktivitami. Ty jsou realizovány pro žáky čtvrtého ročníku, kteří se seznamují s novou paní učitelkou, a žáky šestého ročníku, kde se utvářejí nové kolektivy včetně třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy,...

číst více
Medailový úspěch

Medailový úspěch

V sobotu 11. 9. 2021 se výběr žáků 7. a 8. ročníku sportovních tříd zúčastnil pod hlavičkou AC Mladá Boleslav Krajských přeborů mladšího žactva v atletice. Na stadionu v Liberci získali zlato Bára Rakušanová v běhu na 150 metrů (21,51 s), Jirka Miler v běhu na 800...

číst více
První školní den

První školní den

Školní rok 2021/2022 nám slavnostně začal 1. 9. 2021 před školou, kde se sešli nejmenší žáčci se svými rodiči. Po krátkém přivítání a poslechu školní i národní české hymny se symbolicky zazvonilo na školní zvonec. Nový školní rok se rozeběhnul. Prvňáčci pak prošli...

číst více
Sportovní den

Sportovní den

Součástí aktivit konce školního roku byl i sportovní den pro žáky druhého stupně. I přes obavy o pěkné počasí jsme ho uspořádali ve čtvrtek 24. 6. Žáci a žákyně byli namícháni napříč všemi ročníky a třídami druhého stupně do vybraných sportovních aktivit dle svého...

číst více
Botanicus

Botanicus

23. 6. 2021 se třída 8.D zúčastnila exkurze Botanicus Ostrá. V rámci zapojení do projektu IKAP II - Rozvoj polytechnického vzdělávání pro MŠ a ZŠ si tak mohli žáci vyzkoušet nejrůznější řemesla. Prošli dílnami na výrobu provazu, ručního papíru, ražbu mincí, bylinného...

číst více

O NÁS...

ŠANCE
ELÁN
SPORT
TVOŘIVOST
KOMUNIKACE
AKTIVITA

Kontaktní údaje

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav,

Jilemnického 1152, příspěvková organizace

Telefon: +420 326 201 911

E-mail: info6zs@6zsmb.cz

IČO: 75 034 034

žáků ZŠ

pedagogů ZŠ

tříd ZŠ

let od založení