Jak bylo již avizováno na stránkách školy v rubrice Organizace školního roku, v souladu s § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitel školy z organizačních důvodů na pátek 29. září 2023 pro žáky základní školy volno ředitele školy.

Děkuji za pochopení.

Ing. Tomáš Suchý, ředitel školy