Vážení žáci a rodiče,

přinášíme informace související se zahájením nového školního roku 2023/2024 a těšíme se na společné aktivity a vzdělávání. Na začátku školního roku doporučujeme a prosíme o kontrolu osobních údajů v EŽK, především kontaktů. Případné změny hlaste prosím třídním učitelům. V rubrice Organizace školního roku jsou zveřejněny termíny prázdnin a volných dnů. Informace ke školním kroužkům bude zveřejněna 5. 9. 2023 v 18.00 hodin, nabízeny budou také vybrané volnočasové aktivity organizované cizími subjekty.

Rozvrhy hodin se zobrazí zde. Rozvrhy budou vloženy (před nástupem do školy) do EŽK. Třídy 1. – 4. ročníku budou mít rozvrhy upravené (s platností od 11. 9. 2023) vzhledem k plavání. Tyto rozvrhy budou zveřejněny v průběhu prvního týdne. Všichni žáci obdrží svůj osobní rozvrh (ze kterého je patrné do rozdělení do skupin), žáci prvního stupně k nalepení do žákovského zápisníku. Rodičům nových žáků budou poskytnuty přihlašovací údaje do EŽK. Všichni žáci od 4. ročníku obdrží nové přihlašovací údaje do EŽK (postupně stejný login využijí k přihlašování do školní sítě nebo do MS TEAMS).

Režim v prvním školním týdnu

  1. září 2023 – sraz u svých vyučujících na hřišti školy (přístup podél tělocvičny), ve svých třídách cca 08.00 – 08.45, žáci prvního ročníku budou mít 4. 9. 2023 sraz před školou, kde proběhne slavnostní zahájení školního roku a symbolické první zvonění, ranní školní družina nebude první den v provozu, odpolední družina bude k dispozici do 14.00 hodin, agendu školní družiny bude možné řešit první den ve vestibulu cca v 9.00 hod., oběd se vydává od 10.00 hodin
  2. září 2023 – 1. – 3. hodina třídnické práce, další vyučování dle rozvrhu, první ročník má v prvních dnech zvláštní režim (v pondělí a úterý jednu vyučovací hodinu, ve středu a ve čtvrtek 2 vyučovací hodiny, v pátek čtyři vyučovací hodiny)

MB karty – noví žáci obdrží na začátku školního roku MB karty – multifunkční karty sloužící k vyzvedávání obědů, cestování MHD apod. Kartu je možné využít jako elektronickou peněženku prostřednictvím služby karta bez účtu (aktivování této možnosti není povinností a nemá vliv na další služby této karty).

Informace a aktuality ze školy naleznete nejen na webu školy – v sekcích Aktuality a Akce školy, ale také na našich sociálních sítích.

Přejeme příjemný vstup do nového školního roku.

Vedení ZŠ a kolektiv pedagogů