Informace k chodu školy od 30. 11. 2020

 • 1. – 5. ročník – prezenční výuka, drobné změny v rozvrhu prvního stupně
 • 6. – 8. ročník – rotační výuka (prezenční i distanční) – střídání po týdnech (od 30. 11. – 6.A, 6.B, 6.C, 7.B, 7.C, od 7. 12. – 7.A, 8.A, 8.B, 8.C, 8.D)
 • 9. ročník – prezenční výuka

Na následujících odkazech zobrazíte rozvrhy hodin všech tříd druhého stupně, které se po týdnu střídají – rozvrh hodin od 30. 11. 2020rozvrh hodin od 7. 12. 2020. Viz také rozvrh v EŽK. Červeně vyznačené hodiny během distanční výuky se učí on-line prostřednictvím MS TEAMS. Na druhém stupni dochází k úpravě konce vyučování u třídy 9.C a nepatrným časovým posunům jednoho dne u distanční výuky 6.C a 8.D.

Další opatření:

 • standardní hygienická opatření – pravidelný úklid, dezinfekce, větrání
 • všichni žáci mají ochranu nosu a úst – roušku (též náhradní včetně sáčku)
 • školní jídelna – žáci na prezenční výuce mají oběd přihlášen, obědy pro žáky distanční výuky jsou možné pouze do jednorázových boxů (nutné si oběd přihlásit) – výdej umožněn pouze u bočních dveří od 11.45 do 12.15 hodin
 • školní družina – ve standardním režimu jako v září (od 06.00 hodin, do 16.30 hodin)
 • autobus Školáček v provozu od 30. 11. 2020
 • nebude umožněn hromadný pobyt žáků ve vestibulu

I. stupeň:

 • příchod do školy – sraz před školou v třídních skupinkách do 07.45 hodin
 • během hodin tělesné výchovy možné vycházky (vhodné teplé oblečení), u posledních hodin v rozvrhu možný dřívější oběd


II. stupeň:

 • příchod do školy – sraz na hřišti u tělocvičny (vchod vraty) v třídních skupinkách do 07.55 hodin
 • všichni žáci mají vyučování v kmenových třídách: 6.A – Makalu, 6.B – Flushing Meadows, 6.C – Gothia, 7.A – Wimbledon, 7.B – Camp Nou, 7.C – Mt. Everest, 8.A – Nisa Open, 8.B – Roland Garros, 8.C – K2, 8.D – Annapurna, 9.A – San Siro, 9.B – Wembley, 9.C – Maracana
 • z důvodu zajištění stejného složení tříd nebo skupin nebude do vánočních prázdnin realizována prezenční výuka ruského jazyka pro žáky 8. a 9. ročníku – žáci budou spojeni se skupinou němčinářů, ze stejného důvodu nebude realizován předmět přírodovědná praktika – žáci spojeni se skupinou AK a INP
 • během hodin tělesné výchovy možné vycházky (vhodné teplé oblečení)