6.A na horách

Žáci 6.A absolvovali zimní soustředění na horách. Součástí byl lyžařský výcvik na sjezdových lyžích i na běžkách. 6.A si pobyt ve Vítkovicích v Krkonoších užila. Žáci si vyzkoušeli sjezdovku Aldrov a také tu na stráni Vurmovka. Celým týdnem žáky provázela třídní olympiáda spojená se soutěžemi v různých sportovních i nesportovních disciplínách. Během přednášky dobrovolného člena horské služby se také dozvěděli o nástrahách hor.

Třídní dny

Ve středu 9. 2. 2022 se třída 5.C vydala stmelovat kolektiv v rámci třídního dne do Hop arény v Liberci. Všichni si sportovní aktivity velmi užili a někteří se dokonce naučili i nové akrobatické prvky.

Ve stejném termínu si třída 3.B užila odložený třídní den na oslavu pololetního vysvědčení. Žáci se vydali autobusem do kuželkárny v Kosmonosech. Hráli ve třech družstvech po osmi sportovcích. Zvítězilo družstvo děvčat, druhé místo získalo družstvo chlapců a na třetím místě skončilo družstvo mix děvčat a chlapců. Na závěr třídního dne si sportování osladili návštěvou cukrárny Na Kopečku.

Putování v 5.B

Třída 5.B tento týden cestovala po Evropě. Každý den navštívila jinou zemi. Pondělí započala svoji cestu ve Velké Británii, kde se setkala s místními pověstmi i královskou rodinou. Svoji cestu ukončila pravým černým čajem s kapkou mléka. V úterý byla na řadě Francie. Ráno proběhla ochutnávka sýrů a pečiva, po té se třída vydala na obhlídku nejzajímavějších památek Paříže. Na závěr celá třída tancovala oblíbený tanec kankán. Poslední den byl v Itálii. Tento den byl v duchu tvoření vlastní pizzy, prozkoumávání celé země a zakreslování a tvorby map.

Olympiády

Žák 9. ročníku Tomáš Kracman se zapojil do chemické soutěže Mladý chemik. V 2. kole, kterého se zúčastnili žáci z Prahy, Plzeňského, Středočeského, Královehradeckého a Jihočeského kraje, skončil na velmi pěkném 31. místě, celkově v celorepublikovém pořadí na 255. místě ze 1542 účastníků. Za účast i umístění mu patří velká gratulace.


V průběhu ledna proběhlo pro zájemce školní kolo zeměpisné olympiády. Celkem se zúčastnilo 28 žáků ve třech kategoriích. Výsledky najdou žáci na nástěnce v ulici Fotbalová. První tři v každé kategorii postoupí do okresního kola, které proběhne online ve středu 2. března. Kategorie A (6. ročník) Sofie Gladiš, Matyáš Váňa, Eliška Hykšová, kategorie B (7. ročník) Josef Pošepný, Pavel Přívratský, Vojtěch Švec, kategorie C (8. a 9. ročník) David Smutný, Albert Pavlásek, Šimon Zajíček. Tito žáci mají registraci a jsou již školou přihlášeni. Děkujeme za účast a postupujícím přejeme hodně úspěchů.


Blahopřejeme také postupujícím řešitelům školního kola dějepisné olympiády – Petru Křivskému, Tomu Kurzovi a Filipu Sommerovi. Děkujeme za účast celé třicítce účastníků za pomyslný boj se šlechtou v proměnách času.